Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Drijvende baggerinstallatie voor uitdiepen zandvang

Drijvende baggerinstallatie voor uitdiepen zandvang

26-01-2021
Deze week komt de baggerinstallatie op de werf. Met deze drijvende installatie verdiepen we de zandvang tot haar oorspronkelijke diepte van 5 meter. Zo kan ze haar essentiële rol blijven vervullen: sediment (vooral zand en leem) opvangen dat meekomt met het overstromingswater uit de Demer.

Eerst wordt vanop de dijk tussen de zandvang en het Schulensmeer een drijvende baggerleiding aangelegd naar een aangelegd ontwateringsbekken. Wanneer de baggerinstallatie begint met het opzuigen van sediment en water uit de zandvang, wordt de leiding naar de bodem afgezonken.

De opgezogen specie wordt in het ontwateringsbekken gespoten, waar het kan uitlekken. De droge materie wordt samen met het zand van de zanddepots hergebruikt voor de aanleg van het rietmoeras. Meer info op het infopaneel bij de werken>>

Foto van het plaatsen van de buizen van de baggerinstallatie Schulensmeer   Foto van de drijvende baggerleiding

Beeld van de baggerleiding die vastgelegd wordt    Baggerleiding ligt aan land

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.