Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Vervanging pompgemaal langs de Lieve

Vervanging pompgemaal door stuw op de Lieve in Waarschoot

Het pompgemaal tussen de Lieve en het Brakeleiken in Waarschoot (Lievegem) wordt afgebroken. De VMM vervangt het door een visveilige stuwconstructie die met minder energieverbruik het waterpeil van de waterloop beter kan controleren. Het terrein van de stuw wordt opgewaardeerd tot groene rustplek met uitzicht over het uitgestrekte landschap.

Waarom is een stuwconstructie nodig?

Pompgemaal op de Lieve

Het Brakeleiken ontvangt water van de Lieve via een pompgemaal in Waarschoot. Het gemaal dateert van de jaren ‘70 van vorige eeuw en is aan vernieuwing toe. We vervangen het pompgemaal door een stuw die zuiniger omspringt met energie en een lagere onderhoudskost heeft.

De stuwconstructie heeft tot doel om het waterpeil in de Lieve op niveau te houden en enkel te lozen in het Brakeleiken als dat nodig is. Dat is bijvoorbeeld om wateroverlast stroomafwaarts te vermijden bij hevige regenval of om de spaarbekkens van het waterproductiecentrum de Kluizen in Evergem aan te vullen. Op vlak van drinkwatervoorziening, peilbeheer en hoogwaterbescherming is dit project een belangrijke verbetering.

We sluiten de stuw aan op een afstandsbewakingssysteem. Een alarmcentrale verwittigt automatisch onze medewerkers wanneer er problemen zijn met de installatie of met de waterpeilen. Zo kunnen we sneller ingrijpen en vanop afstand bijsturen wanneer er zich problemen voordoen.

Vismigratie opnieuw mogelijk

Bij de stuw komt ook een vistrap. Met dit systeem zal er steeds een klein volume aan water van de Lieve naar het Brakeleiken stromen waardoor vissen gemakkelijk passeren. De stuw is visvriendelijker dan de huidige pompen en pakt zo een jarenlang vismigratieprobleem aan.

Groene rustplek voor passanten

Ook het terrein van de stuw ondergaat een metamorfose. Onnodige verharding verdwijnt en de ganse site wordt maximaal waterdoorlatend. Uitheemse bomen maken plaats voor streekeigen beplanting, waardevolle inheemse bomen blijven behouden. Het bedieningsgebouwtje bij de stuw krijgt een houten bekleding en wordt uitgerust met een beloopbaar en publiek toegankelijk dak en een zitbank.

Ontwerp van het terrein met groene rustplek

3D-visualisatie terrein van de nieuwe stuw op de Lieve 3D-visualisatie terrein van de nieuwe stuw op de Lieve

Ontwerp van het terrein met groene rustplek

Verloop en hinder van de werken

De werken zijn gestart in oktober 2023 en duren 150 werkdagen. Ze lopen tot de zomervakantie van 2024. Tijdens de werken zal er op sommige momenten tijdelijk geen doorgang zijn langs de Lievetragel. Fietsers kunnen een omleiding volgen.

Om de afwatering van de Lieve naar het Brakeleiken tijdens de werken te verzekeren, wordt een buis onder de Lievetragel aangelegd. Het fietspad wordt daarom tijdelijk afgezet om graafwerken uit te voeren.

Nadien nemen we de pompen en elektrische uitrusting weg en slopen we het bedieningsgebouwtje. We voeren het bouwpuin af via het fietspad en zijn genoodzaakt om ook dan het fietspad af te zetten zodat alles veilig kan gebeuren.

Pompgebouw bij het pompgemaal op de Lieve

Bedieningsgebouwtje voor aanvang van de werken

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.