Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Jeker door Tongeren

Herinrichting Jeker in Tongeren

De Jeker is al eeuwenlang verbonden met de stad Tongeren waar ze doorstroomt. Maar die band is doorheen de jaren verloren gegaan. De VMM en de stad Tongeren slaan nu de handen in mekaar zodat de Jeker terug haar verdiende, zichtbare plaats kan innemen in de stad. De werken zijn gestart in september 2017 en zullen zeker twee jaar duren.

In de vorige eeuw verloor de Jeker haar prominente plaats in de binnenstad. Door het gebruik als open riool regende het klachten van omwonenden. In 1951 werd beslist de Jeker te dempen omwille van geurhinder, waarbij de oude bedding plaats moest maken voor wegen en parkings. Zo raakte de Jeker onder de stad in de vergetelheid en was ze nog enkel een waterelement ter hoogte van het begijnhof (1) en omleidingen buiten de stad (2 & 3).

Bestaande Jeker

Bestaande Jeker: 1. Betonnen bak begijnhof, 2. Spoorwegbrug, 3. Motmolen

Werken

De openlegging van de Jeker is volop aan de gang. Hieronder zie je de stand van zaken op 1 oktober 2018

In de eerste fase zijn twee parkings aangelegd, ter hoogte van het B-Plein en ter hoogte van De Velinx. Ook de voorbereidingswerken in het stadspark zijn al uitgevoerd.

In de tweede fase die eind september 2017 startte, leggen we de Jeker weer open en aansluitend de noodzakelijke riolerings- en wegeniswerken uitvoeren. Daarnaast zal in deze tweede fase ook de parkomgeving worden heringericht met o.a. een waterbelevingsplein, een nieuw skatepark, een finse piste en aanpassingen aan de bestaande vijvers in het park.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 13 miljoen euro waarvan 42% voor rekening van VMM en 58% voor de stad Tongeren.

 

Nieuwe Jeker

Met het openleggen van de Jeker willen we de oude waterloop de waardering geven die ze verdient. De ‘nieuwe’ Jeker zal stromen langs de Kastanjewal, waar ze in de jaren 1950 werd verbannen: van de stadstuintjes en de Moerenpoort naar de Velinx. Zo wordt ze de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Ze verbindt de Kevie met de Velinx, natuur met cultuur.

Masterplan openlegging JekerMasterplan Openlegging Jeker en herinrichting stadspark

Binnen het park zal het water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element worden. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. Onderliggend zorgt de VMM ook voor gescheiden opvang en kanalisatie van rioolwater naar zuiveringsinstallaties. De collectoren voor de afwatering van de benedenstad worden verlegd om plaats te maken voor de nieuwe Jeker.

Het park draait niet alleen rond water. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het park worden ‘kamers’ ingericht: meer met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Zowel voor sport en spel als voor rust en stilte. Er zijn ‘actieve zones’ en meer ‘luwe zones’ binnen in het park. Sommige delen worden beter bediend door paden dan anderen. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden delen van het park.

Waterbelevingsplein JekerOntwerp waterbelevingsplein

Visie op waterbeheer

Het in beeld brengen van de oude Jeker past in een integrale visie op waterbeheer, waarbij water dichter bij de burgers wordt gebracht. Een open Jeker zorgt voor een aangenamere stadsbeleving. Naast de ecologische meerwaarde, zorgt deze realisatie voor meer opvangcapaciteit van afstromend regenwater. Ook het bestaande vismigratieknelpunt aan de Motmolen wordt opgelost. Deze maatregelen neemt de VMM in nauw overleg met het stadsbestuur van Tongeren. Dit project wordt ingezet als katalysator voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit, waarbij Tongeren opnieuw haar cultuurhistorische link legt met haar rijke verleden.

Het open leggen van oude waterwegen in steden is al een tijdje in opmars. Steden winnen ermee aan charme. Recent zijn door VMM ook de werken van de openlegging van de Demer in Diest voltooid.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid