Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Hermeandering Zwarte Beek

Beekherstelproject Zwarte Beek in Beringen en Lummen

De VMM realiseerde in 2017 een grootschalig herstelproject aan de Zwarte Beek in Beringen en Lummen. Historische meanders worden opnieuw opengelegd en 2 vismigratieknelpunten worden opgelost.

De Zwarte Beek in Limburg is een van de ecologisch meest waardevolle waterlopen van Vlaanderen. Om de waterberging, de waterkwaliteit en het visbestand verder te verbeteren, liet de VMM als waterloopbeheerder liefst 30 meanders herstellen in de ‘Bocht van Laren’ en in ‘Schurfert’. In totaal is 2,5 km hermeanderd in zo’n 8 maanden tijd. Daarmee is dit het grootste hermeanderingsproject van de VMM ooit. De VMM werkte hiervoor samen met  de provincie Limburg en Natuurpunt. Het totale project kostte 500.000 euro.

Nieuwe kansen voor fauna en flora

Foto nieuwe meander Zwarte BeekDe waterkwaliteit van de Zwarte Beek is nu matig, maar door de hermeandering zullen het zelfzuiverend vermogen en het zuurstofgehalte verhoogd worden. De afwisseling van diepe en ondiepe zones, zachthellende binnenbochten en steile buitenbochten zorgen voor een grote variatie in stroming en bijhorende leefgebieden voor waterplanten en -dieren.

Aan de Gestelse Heide en aan de Gestelse molen zijn 2 vismigratieknelpunten opgelost. Zeldzame vissoorten zoals de beekprik,zullen zich kunnen verspreiden over grotere delen van de waterloop. De Zwarte Beek  kan weer kronkelen en is nu ongeveer 850 m langer dan voor de werken. Door de natuurlijke overstromingen en waterberging in de vallei komt er een vermindering van de piekdebieten stroomafwaarts. De kans op overstromingen in woongebieden langsheen de Zwarte Beek in Zelem en Diest wordt door dit project dan ook een beetje kleiner.

Speerpuntgebied stroomgebiedbeheerplan

De Zwarte Beek is een 'speerpuntgebied' in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dit zijn waterlopen waaraan prioriteit wordt gegeven om de doelstellingen vanuit de Europese kaderrichtlijn Water in 2021 te realiseren via gebiedsgerichte investeringen. Met deze werken die zowel de waterberging, de waterkwaliteit als het visbestand verbeteren, worden meteen heel wat doelstellingen gerealiseerd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.