Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Hermeandering Kleine Nete aan Ark van Noë

Hermeandering Kleine Nete aan Ark van Noë

Ter hoogte van het recreatiedomein Ark van Noë kronkelt de Kleine Nete weer zoals vroeger. De historische meander, voordien gebruikt als visvijver, staat opnieuw in verbinding met de rivier. Water krijgt meer ruimte en extra ingrepen beschermen het gebied tegen overstromingen.

Hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van recreatiedomein Ark van Noë te Kasterlee

Rivierherstel Kleine Nete

In het verleden werd de Kleine Nete rechtgetrokken, werden meanders gedempt en moerassen drooggelegd. De vallei werd ingenomen voor allerlei economische activiteiten. De natuurlijke bergingscapaciteit van de waterloop daalde, waardoor het water versneld afstroomt naar de benedenstroomse gebieden. Dit zorgt voor hogere piekdebieten en een groter risico op overstromingen. In de bovenstroomse gebieden leidde de rechttrekking van de Kleine Nete tot verdroging en een lagere ecologische waarde van de vallei.

Hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van recreatiedomein Ark van Noë te Kasterlee

Om het watersysteem te verbeteren, startte de VMM een integraal project op voor de Kleine Nete van de N19 in Kasterlee tot de monding van de Aa in Grobbendonk. Met rivierherstel willen we extra bergingscapaciteit creëren, verloren gegane ecologische waarden compenseren en structuurherstel voor de waterloop realiseren. De historische meander aansluiten aan de Ark van Noë is een van de maatregelen van het rivierherstelprogramma.

Aansluiten historische meander Ark van Noë

De afgesloten meander, momenteel in gebruik als visvijver, werd opnieuw watervoerend gemaakt. Een drempel in de hoofdloop stuurt het water in deze richting. Ook de doorgaande kajakkers nemen deze weg. Aan de drempel ligt een aanlegsteiger. Bij hoge waterafvoer stroomt het water zowel door de meander als over de drempel.

Twee nieuwe bruggen kruisen de meander: een brede verkeersbrug in de Arkstraat en een Hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van recreatiedomein Ark van Noë te Kasterleevoetgangersbrug op het domein. Aan de bestaande brug over de Kleine Nete werd niet gewerkt. .

Langs de waterloop voerden we de nodige dijkwerken uit om het domein te beschermen tegen overstromingen. Nadien werkten we als af met een aanplanting van bomen en hagen. 

Uitvoering werken

De VMM is als waterbeheerder van de Kleine Nete hoofduitvoerder van dit project, samen met de gemeente Kasterlee. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie binnen het kader van de Blue Deal.

De werken werden uitgevoerd in twee fasen omdat er alleen gewerkt wordt in het toeristisch laagseizoen. Eind maart 2023 werden ze afgerond.

 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

» Ontdek de volledige Blue Deal op bluedeal.vlaanderen

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.