Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Gaverbeek weer zichtbaar

Gaverbeek weer zichtbaar in Waregem

De Gaverbeek in Waregem opnieuw zichtbaar maken en haar belevingswaarde voor inwoners en passanten verhogen. Daar werken de VMM, de stad Waregem en de Intercommunale Leiedal volop aan. De openlegging aan de poort van de Hippodroom is alvast een eerste deelproject dat naar meer smaakt .

Nadat de Gaverbeek de voorbije decennia in een strak keurslijf zat door met heel wat rechtgetrokken of zelfs ingekokerde en gedempte delen is het tijd om de waterloop weer in ere te herstellen. In Waregem krijgen enkele sites langs de Gaverbeek de komende jaren een fikse opknapbeurt. Als eerste deelproject was de toegangspoort tot de Hippodroom aan de beurt, ook het Spei en Jeugdeiland komen nog aan de beurt.

Door de Gaverbeek opnnieuw zichtbaar te maken krijgt de waterloop een opwaardering en verhoogt de belevingswaarde voor zowel inwoners als passanten.

Gaverbeek 1

Eerste openlegging met Waregem Koerse 2022

Wat vroeger louter een schrale parkeerplek was, is intussen getransformeerd tot een groene ‘poort tot de hippodroom’. De timing voor de opening van het eerste, ambitieuze project is uiteraard niet toevallig gekozen. Waregem Koerse is al jaar en dag het uithangbord van de Gaverbeek. De werken aan de openlegging startten in 2021 meteen na na de Waregemse hoogdag van het jaar en zijn nu net op tijd klaar voor de editie van 2022. 

Door de Gaverbeek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken creëren we samen met onze partners een sterkere verbinding tussen het centrum en de hippodroom en een nieuwe, aangename publieke ruimte. Het is meteen een voorsmaakje in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

Gaverbeek 2

Gewapend tegen klimaatveranderingen

De VMM zet al jaren sterk in op het herstel van waterlopen. Waar mogelijk willen we ze weer laten evolueren naar hun natuurlijke loop. Hierdoor wordt letterlijk meer zuurstof, licht en waterberging aan de waterloop gegeven en kan het bodem- en waterleven zich langzaam herstellen. Obstakels voor vissen worden weggehaald of omgeleid, waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Ook rioleringsprojecten dragen bij tot een betere waterkwaliteit.

Ook voor de Gaverbeek zetten we sterk in op dat herstel. De voorbije jaren heeft de Intercommunale Leiedal een integrale visievorming opgesteld voor het hele stroomgebied van de Gaverbeek. Dat gebeurde in samenwerking met de betrokken gemeenten en andere externe partijen zoals de VMM. Onder meer wonen, werken, ontspannen en landgebruik kwamen aan bod. Zo moeten we de Gaverbeek samen kunnen uitbouwen tot een beekvallei, die beter gewapend is tegen klimaatveranderingen.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.