Vlaanderen.be www.vmm.be

Overzicht captatieverboden

In meerdere waterlopen is het waterpeil te laag. Daarom is er een captatieverbod voor bepaalde onbevaarbare waterlopen. Een captatieverbod wil zeggen dat er geen water uit die waterloop opgepompt of onttrokken mag worden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Dijkherstel De Zegge

Dijkherstel De Zegge (Kasterlee - Geel)

In het gebied De Zegge bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete. Deze dijken hebben echter te lijden onder erosie (uitspoeling). Daarom gaat de VMM hier verbeteringswerken uitvoeren waarvoor een aantal onteigeningen noodzakelijk zijn.

Het dijkherstel binnen De Zegge omvat de aanleg van nieuwe dijken op zowel linker- als rechteroever binnen een bufferzone van 15 meter langs beide zijden van de waterloop. De dijken worden landinwaarts verplaatst, waardoor we op beide oevers van de Kleine Nete een winterbedding creëren. Dit geeft meer ruimte aan de rivier en binnen de dijken ontstaat er een langgerekt overstromingsgebied.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kracht van het water op de dijken vermindert en erosie minder snel kan optreden. Door het naar achter plaatsen van de dijken worden de taluds aan rivierzijde van de dijk minder steil. Hierdoor ontstaat een dijk die breder is vergeleken met de huidige dijken en die beter bestand is tegen erosie. Dit is noodzakelijk voor de stabiliteit van de dijken. Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk.

Openbaar onderzoek van 15/04 - 15/05/2020

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen kan je tot en met 15/05/2020 inkijken in:

  • stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel (op afspraak)
  • gemeentehuis van Kasterlee, Markt 1 te 2460 Kasterlee (op afspraak)
  • Vlaamse Milieumaatschappij, Buitendienst Nete en Benedenschelde, Lange Kievitstraat 111-113 bus 64 te 2018 Antwerpen. (op afspraak)

Alle documenten vind je ook op de website van de stad Geel, de gemeente Kasterlee en hier onderaan de pagina.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening dien je in bij een van de drie instanties met een aangetekende brief of met een afgifte tegen ontvangstbewijs. Door de noodsituatie waarin we ons momenteel bevinden kan je bezwaren en opmerkingen uitzonderlijk ook via mail indienen.

Documenten ter inzage

Geen resultaten gevonden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.