Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater / Netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Deze figuur geeft de netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater in de periode 2010-2021

RWZI's worden als een bron behandeld, waarbij de berekende vrachten van de primaire bronnen (bv. huishoudens, bedrijven) die via de RWZI geloosd worden, uit de berekende totale netto-emissie gehaald worden en vervangen worden door RWZI-effluentvrachten uit metingen. De cijfers voor bedrijven van 2021 zijn voorlopige cijfers.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-zware-metalen-naar-oppervlaktewater/graph/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.