Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater / Netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Deze figuur geeft de netto-emissies van kwik, nikkel, lood en zink naar oppervlaktewater in de periode 2010-2021

RWZI's worden als een bron behandeld, waarbij de berekende vrachten van de primaire bronnen (bv. huishoudens, bedrijven) die via de RWZI geloosd worden, uit de berekende totale netto-emissie gehaald worden en vervangen worden door RWZI-effluentvrachten uit metingen. De cijfers voor bedrijven van 2021 zijn voorlopige cijfers.

Bron: VMM

ZoomZoom

Cijfers in Excel

Embed link

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.