Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Verontreiniging oppervlaktewater met nutriënten door atmosferische depositie

Verontreiniging oppervlaktewater met nutriënten door atmosferische depositie (2010-2021)

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.
  • Stikstof kan vanuit de lucht afgezet worden op de bodem en zo afspoelen naar het oppervlaktewater.
  • 16 % van de totale verontreiniging van oppervlaktewater met stikstof is te wijten aan atmosferische depositie op niet-landbouwbodems.
  • Sinds 2010 is de verontreiniging door atmosferische depositie gedaald.
Laatst bijgewerkt: oktober 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2021 was atmosferische depositie op niet-landbouwbodems goed voor 16 % van de            verontreiniging (netto-emissies) van het oppervlaktewater met stikstof.

De belangrijkste bronnen van de totale stikstostofdepositie in gans Vlaanderen waren in 2020:

  • import (bronnen buiten Vlaanderen): 47%;
  • landbouw 43%;
  • transport: 7%. 

evolutieEvolutie

In de periode 2010-2021 is de verontreiniging door atmosferische depositie op niet-landbouwbodems gedaald met 18%.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het stikstofbeleid (Programmatische aanpak stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.