Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater

Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater

  • Nadat organische stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, worden ze afgebroken. Bij dat proces wordt zuurstof aan het water onttrokken. Voldoende opgeloste zuurstof in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers ecosysteem.
  • Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen.
  • De netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater door huishoudens en bedrijven zijn sterk gedaald.
  • Huishoudens hebben het grootste aandeel in de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

In 2021 waren de huishoudens goed voor 86% van de gekende netto-emissies naar oppervlaktewater van biochemisch zuurstofverbruik (BZV) en 72% van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) tegenover 14% en 28% voor bedrijven.

De netto-emissies van BZV en CZV door de landbouw zijn niet gekend.

evolutieEvolutie

Er is een duidelijke daling van de BZV- en CZV-emissies naar het oppervlaktewater in de periode 2010-2022:

  • Bij bedrijven (-44% en -31%) door inspanningen van de bedrijven zelf en de uitbouw van de openbare waterzuivering.
  • Bij huishoudens (-33% en -26%) door systematische uitbreiding van de openbare waterzuivering en de installatie van individuele behandelingsinstallaties. 

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang. De verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering is hierin een belangrijke maatregel.

InfoMeer info

 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.