Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot vermestende stoffen (stikstof)

Uitstoot vermestende stoffen (stikstof)

 • Vermesting ontstaat door een teveel aan voedingsstoffen: stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Planten kunnen de overtollige stoffen niet opnemen waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen worden verstoord.
 • Landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport.
 • Afname van 47 % sinds 2000, vooral dankzij een daling van de NOx-uitstoot bij wegverkeer.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale vermestende emissie. De doelstellingen voor de uitstoot van NOx en NH3 afzonderlijk zijn te vinden in de indicatoren van de afzonderlijke polluenten.

toestandToestand in 2021

De landbouw vormt de belangrijkste bron, gevolgd door transport:

 • Landbouw (53 %): vooral uitstoot van NH3.
 • Transport (30 %): vooral uitstoot van NOx.
 • NOx heeft een bijdrage van 49 % aan de vermestende emissie, NH3 van 51 %.

 evolutieEvolutie

De totale stikstofuitstoot daalt met 47 % ten opzichte van 2000:

 • Vooral de NOx-uitstoot daalt, voornamelijk dankzij strengere emissienormen bij wegverkeer.
 • In 2020 was er een sterke daling van de NOx-uitstoot t.o.v. 2019 door minder verkeer omwille van de coronamaatregelen.
 • De NH3-uitstoot van de landbouw daalde tot en met 2007 en bleef daarna een aantal jaren stabiel om vanaf 2014 terug licht te dalen.
 • Stijging van het aandeel van landbouw van 41 % in 2000 tot 53 % in 2021.
 • Toename van de relatieve bijdrage van transport tot 43 % in 2008 en nadien afname tot 30 % in 2021.
 • Stijging van het aandeel van NH3 in de totale stikstofemissie sinds 2000.

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het grootste potentieel voor een daling van de totale stikstofuitstoot situeert zich bij de landbouwsector (NH3) en het wegverkeer (NOx).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Daarnaast voorziet het stikstofbeleid (Stikstofdecreet) in een reeks maatregelen die vooral impact hebben op de NH3-uitstoot.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.