Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot vermestende stoffen (stikstof)

Uitstoot vermestende stoffen (stikstof)

 • vermesting ontstaat door een teveel aan voedingsstoffen: stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Planten kunnen de overtollige stoffen niet opnemen waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen worden verstoord.
 • landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport
 • afname van 42 % sinds 2000, vooral dankzij een daling van de NOx-uitstoot bij wegverkeer
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 • momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale vermestende emissie
 • de doelstellingen voor de uitstoot van NOx en NH3 afzonderlijk zijn te vinden in de indicator uitstoot fijnstofprecursoren

toestandEmissiebron (2019) 

De landbouw vormt de belangrijkste bron, gevolgd door transport:

 • landbouw (50 %): vooral uitstoot van NH3
 • transport (32 %): vooral uitstoot van NOx 
 • NOx heeft een bijdrage van 52 % aan de vermestende emissie, NH3 van 48 %

 evolutieEvolutie

De totale stikstofuitstoot daalt met 42 % ten opzichte van 2000:

 • vooral de NOx-uitstoot daalt, voornamelijk dankzij strengere emissienormen bij wegverkeer
 • de NH3-uitstoot van de landbouw daalde tot 2007 en bleef daarna een aantal jaren stabiel om vanaf 2017 terug licht te dalen
 • stijging van het aandeel van landbouw van 43 % in 2000 tot 50 % in 2019
 • toename van de relatieve bijdrage van transport tot 39 % in 2008 en nadien afname tot 32 % in 2019
 • stijging van het aandeel van NH3 in de totale stikstofemissie sinds 2000

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het grootste potentieel voor een daling van de totale stikstofuitstoot situeert zich bij de landbouwsector (NH3) en het wegverkeer (NOx).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.