Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Blootstelling en gezondheidseffecten stikstofdioxide

Blootstelling en gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO₂)

 • stikstofdioxide is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot irritatie van de luchtwegen
 • in 2020 werd nagenoeg niemand van de Vlaamse bevolking blootgesteld aan te veel NO2 volgens de WGO-advieswaarde (2005)
 • het aantal vroegtijdige sterftes door NO2 wordt voor 2019 geschat op 1300 per jaar
 • de gezondheidsimpact van NO2 is groot, maar kleiner dan van fijn stof
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

NO2 kan schade toebrengen aan de gezondheid:

 • irritatie van de luchtwegen
 • astma bij kinderen

Zowel korte episodes van hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn schadelijk. Gezondheidseffecten treden al op vanaf 5 à 10 µg/m³.

NO2 draagt bij tot de vorming van ozon en tot de vorming van secundair fijn stof:

 • ozon en secundair fijn stof zijn schadelijk voor de gezondheid
 • secundair fijn stof wordt over grote afstanden getransporteerd, waardoor NO2 niet enkel een schadelijk effect heeft vlakbij de bron, maar ook op regionale schaal

De gezondheidsimpact van NO2 is groot, maar kleiner dan van fijn stof:

 • het aantal vroegtijdige sterftes door NO2 werd geschat op ongeveer 1300 in 2019

doelstellingDoelstellingen 

WGO-jaaradvieswaarde (2005): 40 µg/m³

toestandToestand in 2020

Volgens het model woonde nagenoeg niemand (0,1 % van de Vlaamse bevolking) in een gebied waar de WGO-advieswaarde (2005) voor NO2 overschreden werd.

De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden kwamen voor in de steden, in industriële gebieden en nabij druk wegverkeer:

 • hoogste concentraties in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven
 • verhoogde concentraties in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden
 • ook verhoogde concentraties rond de snelwegen en langs kleinere verkeersaders

evolutieEvolutie

Steeds minder mensen worden blootgesteld aan te hoge NO2-concentraties:

 • sinds 2014 wordt er bijna niemand in Vlaanderen blootgesteld aan NO2-concentraties boven de WGO-advieswaarde (40 μg/m³).
 • In de periode 2004-2013 schommelde het aandeel blootgestelde bevolking rond een kleine 2 %.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.