Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Blootstelling en gezondheidseffecten stikstofdioxide

Blootstelling en gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO₂)

 • Stikstofdioxide is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot irritatie van de luchtwegen.
 • In 2021 werd 98 % van de Vlaamse bevolking blootgesteld aan te veel NO2 volgens de verstrengde WGO-advieswaarden (2021).
 • Het aantal vroegtijdige sterftes door NO2 wordt voor 2021 geschat op ongeveer 1100 per jaar.
 • De gezondheidsimpact van NO2 is groot, maar kleiner dan van fijn stof.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

NO2 kan schade toebrengen aan de gezondheid:

 • Irritatie van de luchtwegen.
 • Astma bij kinderen.

Zowel korte episodes van hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties zijn schadelijk. Gezondheidseffecten treden al op vanaf 5 à 10 µg/m³.

NO2 draagt bij tot de vorming van ozon en tot de vorming van secundair fijn stof:

 • Ozon en secundair fijn stof zijn schadelijk voor de gezondheid
 • Secundair fijn stof wordt over grote afstanden getransporteerd, waardoor NO2 niet enkel een schadelijk effect heeft vlakbij de bron, maar ook op regionale schaal

De gezondheidsimpact van NO2 is groot, maar kleiner dan van fijn stof:

 • Het aantal vroegtijdige sterftes door NO2 wordt geschat op ongeveer 1100 in 2021 (95% BI-interval: 577 - 2248 doden)

doelstellingDoelstellingen 

NaamDoelstellingen% bevolking blootgesteld aan concentratie boven advieswaarde
WGO-advieswaarde Jaar: 10 μg/m³ slecht 91 %
Dag: Maximaal 3 dagen/jaar > 25 μg/m³ slecht 98 %
Uur: 200 μg/m³ slecht 0,03 %

toestandToestand in 2021

Volgens het ATMO-Street-model woonde nagenoeg  geen enkele Vlaming in een gebied waar de verstrengde WGO-advieswaarden (2021) voor NO2 gerespecteerd werden:
- 91% van de bevolking woonde in een gebied waar de jaaradvieswaarde werd overschreden
- 98% van de bevolking woonde in een gebied waar de dagadvieswaarde werd overschreden.
- De uuradvieswaarde wordt wel bijna overal in Vlaanderen gerespecteerd: slechts 0,03 % van de Vlamingen wordt blootgesteld aan een uurgemiddelde boven de 200 µg/m³ NO2.

De WGO-advieswaarden zijn als langetermijndoelstelling (2050) opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan.

De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden kwamen voor in de steden, in industriële gebieden en nabij druk wegverkeer:

 • De hoogste concentraties in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven.
 • Verhoogde concentraties in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden.
 • Ook verhoogde concentraties rond de snelwegen en langs kleinere verkeersaders.

evolutieEvolutie

Zowel de trend van de jaargemiddelden als de trend van het aantal dagen boven de 25 µg/m³ NO2 is dalende in Vlaanderen, echter het behalen van de WGO-advieswaarden in gans Vlaanderen is nog zeer ver buiten bereik

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.