Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Wat is verzuring?

Wat is verzuring?

Verzurende depositie is het neerslaan van bepaalde luchtverontreinigende polluenten. Die worden via de atmosfeer aangevoerd en kunnen zuren vormen als ze in contact komen met water of neerslaan op de bodem.
  • Zwaveldioxide (SO2) wordt in de atmosfeer grotendeels omgezet in zwavelzuur (H2SO4).
  • Stikstofoxide (NO en NO2, samen aangeduid als NOx) wordt omgezet tot salpeterzuur (HNO3).
  • Ammoniak (NH3) is geen zuur, maar een base. Ammoniak heeft een verzurend effect na depositie op de bodem, vegetatie of wateroppervlakken.

Schema atmosferische processen verzuring.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.