Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof

Stikstof

Stikstofgas (N2) is een kleur- en reukloos gas dat op zichzelf niet schadelijk is voor mens of milieu. Maar als we over stikstof spreken, bedoelen we stikstof in combinatie met zuurstof of waterstof. We spreken dan over stikstofoxiden of ammoniak, en die hebben wel negatieve effecten op de gezondheid en de natuur. Zo kunnen stikstofoxiden (NOx) irritaties aan de luchtwegen veroorzaken en is ammoniak (NH3) nadelig voor de vegetatie. Beide stikstofvormen dragen sterk bij aan de vorming van fijn stof, en NOx speelt ook een rol bij het ontstaan van ozon. Verder leiden stikstofoxiden en ammoniak tot de depositie van stikstof en van verzurende stoffen. Dit tast natuurlijke ecosystemen aan en vermindert de biodiversiteit. De belangrijkste stikstofbronnen zijn het gebruik van fossiele brandstoffen (NOx) en de veeteelt (NH3).

Wat is stikstof? »

Actueel: Hoeveel bedraagt de huidige concentratie stikstofoxiden?

Elk uur wordt deze kaart automatisch vernieuwd. Onderaan de kaart kan je teruggaan in de tijd.

Actuele waarden en overschrijdingen »

Hoeveel stikstof valt er uit de lucht?

Stikstofdepositie

Verzurende depositie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.