Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

chemische structuur benzo(a)pyreen

PAK's zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Verschillende PAK's zorgen in het menselijk lichaam voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend.

PAK's komen onder meer voor in ruwe olie, kolen en teer en ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa. Houtverbranding is waarschijnlijk de belangrijkste bron van PAK's in Vlaanderen. We stellen ons ook bloot aan PAK's via sigarettenrook, het aanbranden van vlees (bijvoorbeeld op de barbecue) en gerookte etenswaren. Verkeer, en vooral dieselvoertuigen, zijn ook een belangrijke bron voor bepaalde soorten PAK's.

De bekendste en meest kankerverwekkende PAK is benzo(a)pyreen, afgekort als BaP. De metingen en regelgeving leggen daarom ook vooral de nadruk op deze stof.

Hoeveel PAK's worden uitgestoten?

Uitstoot PAK's

Hoe evolueert de hoeveelheid PAK's in de lucht?

Concentratie PAK's

PAK's in depositie

Welk effect hebben PAK's op je gezondheid?

Gezondheidseffecten PAK's

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.