Vlaanderen.be vmm.be

Informatiedrempel fijn stof overschreden

18-01-2017 Vandaag en morgen is de luchtkwaliteit ondermaats. Geen hout verbranden draagt op zulke dagen lokaal bij tot een betere luchtkwaliteit.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

chemische structuur benzo(a)pyreenPAK’s zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Verschillende PAK’s zorgen in het menselijk lichaam voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend.

PAK’s komen onder meer voor in ruwe olie, kolen en teer en ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa. Houtverbranding is waarschijnlijk de belangrijkste bron van PAK’s in Vlaanderen. We stellen ons ook bloot aan PAK’s via sigarettenrook, het aanbranden van vlees (bv. op de barbecue) en gerookte etenswaren. Verkeer, en vooral dieselvoertuigen, zijn ook een belangrijke bron voor bepaalde soorten PAK’s.

De bekendste en meest kankerverwekkende PAK is benzo(a)pyreen, afgekort als B(a)P. De metingen en regelgeving leggen daarom ook vooral de nadruk op deze stof.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid