Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / Uitstoot PAK's

Uitstoot polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

  • PAK's is de verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
  • Hier bespreken we de som van vier kankerverwekkende PAK’s (indicator-PAK’s of EMEP-PAK’s), namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.
  • Huishoudens zijn de belangrijkste bron van uitstoot van PAK's door houtstook.
  • De uitstootdaling sinds 2005 is vooral toe te schrijven aan de huishoudens.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

PAK's komen in ons lichaam terecht via voedsel of door ze in te ademen. Verschillende PAK-verbindingen zorgen voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend. De bekendste en meest kankerverwekkende PAK is benzo(a)pyreen, afgekort als BaP.

doelstellingDoelstellingen

Zowel op Vlaams als op internationaal niveau werden doelstellingen voor de uitstoot van PAK’s vastgelegd:

Uitstoot 2022Doel 2030
Vlaams Luchtbeleidsplan (t.o.v. 2016) - 26 % - 50 %
POP's protocol van het LRTAP-verdrag / Groene vink onder niveau 1990

toestandToestand in 2022

In 2022 was de uitstoot afkomstig van:

  • Huishoudens (78 %) door houtstook (in functie van gebouwenverwarming).
  • Transport (10 %) en landbouw (6 %).

evolutieEvolutie

Daling van de uitstoot met 39 % in de periode 2005-2022, maar er is veel variatie tussen jaren:

  • Globale trend van de uitstoot volgt de trend bij de huishoudens.
  • Fluctuaties over de jaren door variabele verwarmingsbehoefte die samenhangt met de strengheid van de winter. De eventuele effecten van de energiecrisis (shift naar meer houtverbruik) kunnen niet ten volle in de emissies doorgerekend worden omwille van de beperkte beschikbaarheid aan jaarafhankelijke inputdata.
  • Lichte toename bij wegverkeer.
  • Hogere emissie van sector energie in 2008-2011 door stijging van benzo(a)pyreen bij de petroleumraffinaderijen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s. Voor het stoken van hout zijn er een aantal regels en adviezen

Ook voor andere bronnen van PAK’s (zoals dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK’s sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof door verbrandingsemissies. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.