Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / LRTAP-verdrag

LRTAP-verdrag

Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) ondertekende dit verdrag in 1979. Het biedt een internationaal kader met als doel de grensoverschrijdende atmosferische vervuiling aan te pakken. Hieronder vallen protocollen die de emissiereductie beogen van onder andere:

  • verzuring
  • vermesting
  • troposferische ozon
  • fijn stof

Zo legt dit verdrag onder meer het kritieke niveau vast voor ammoniak (NH3) en de kritische lasten voor verzuring en vermesting.

Meer informatie over de LRTAP-conventie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.