Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Kritische lasten voor verzuring en vermesting

Kritische lasten voor verzuring en vermesting

Maximaal aanvaardbare aanvoer via de lucht (depositie) van zwavel en/of stikstof voor de bescherming van de biodiversiteit.

Europa bepaalde kritische lasten voor de aanvoer (depositie) vanuit de lucht van stikstof en zwavel om de biodiversiteit te beschermen. Een kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er  volgens de huidige wetenschappelijke kennis  verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.

Voor Vlaanderen werden kritische lasten vastgelegd voor de vegetatietypes grasland, heide en bos.

  • De kritische last voor verzuring is een waarde voor de totale stikstof- en zwaveldepositie.
  • De kritische last voor vermesting is een waarde die enkel geldt voor stikstof.

Deze kritische lasten zijn bepaald volgens een Europees vastgelegde methodiek in het kader van het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (LRTAP-verdrag).

Als de depositie hoger is dan de kritische last spreken we van een overschrijding.

Het Vlaams luchtbeleidsplan 2030 geeft doelstellingen voor de overschrijding van de kritische lasten:

  • middellange termijn (2030): we verminderen de ecosysteemoppervlakte met overschrijding van de kritische lasten met een derde ten opzichte van 2005
  • lange termijn (2050): we respecteren de kritische lasten voor alle ecosystemen in Vlaanderen

Aandeel (%) oppervlakte natuur met overschrijding kritische last

Vermesting

Toestand 2005

Doel 2030

Doel 2050

Alle natuur

92

61

0

Bos

100

67

0

Heide

100

67

0

Soortenrijk grasland

73

49

0

Verzuring

Toestand 2005

Doel 2030

Doel 2050

Alle natuur

69

46

0

Bos

75

50

0

Heide

62

41

0

Soortenrijk grasland

55

37

0

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.