Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Kritische lasten voor verzuring en vermesting

Kritische lasten voor verzuring en vermesting

Maximaal aanvaardbare aanvoer via de lucht (depositie) van zwavel en/of stikstof voor de bescherming van de biodiversiteit.

Europa bepaalde kritische lasten voor de aanvoer (depositie) vanuit de lucht van stikstof en zwavel om de biodiversiteit te beschermen. Een kritische last is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er  volgens de huidige wetenschappelijke kennis  verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.

Voor Vlaanderen werden kritische lasten vastgelegd voor de vegetatietypes grasland, heide en bos.

  • De kritische last voor verzuring is een waarde voor de totale stikstof- en zwaveldepositie.
  • De kritische last voor vermesting is een waarde die enkel geldt voor stikstof.

Deze kritische lasten zijn bepaald volgens een Europees vastgelegde methodiek in het kader van het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (LRTAP-verdrag).

Als de depositie hoger is dan de kritische last spreken we van een overschrijding.

Het ‘Clean Air Programme for Europe’ van de Europese Commissie geeft een lange-termijn doelstelling voor het verminderen van de ecosysteemoppervlakte met overschrijding van de kritische lasten voor verzuring en vermesting, namelijk een reductie met 35 % in 2030 ten opzichte van 2005. 

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.