Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie

Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie

Maximale luchtconcentratie van zwaveldioxde (SO₂), stikstofoxiden (NOₓ) en ammoniak (NH₃) voor de bescherming van de vegetatie.

Europa bepaalde kritieke niveaus voor SO2, NOx en NH3 om de vegetatie te beschermen. Een kritiek niveau is een luchtconcentratie waarboven - volgens de huidige wetenschappelijke kennis - ongunstige gevolgen kunnen optreden voor sommige receptoren, zoals bomen, andere planten of natuurlijke ecosystemen, maar niet voor de mens.

De Europese richtlijn 2008/50/EG definieerde kritieke niveaus voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) voor de bescherming van de vegetatie. Dit zijn wettelijke normen.

Voor ammoniak (NH3) zijn 2 kritieke niveaus bepaald in het kader van het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (LRTAP-verdrag). Dit zijn aanbevelingen.

Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie (µg/m³; jaargemiddelden)

Regelgeving

Onderwerp

SO2

NOx

NH3

Europese richtlijn 2008/50/EG

 

20

30

 

UNECE LRTAP-verdrag

Ecosystemen waarin hogere (vaat)planten belangrijke componenten zijn

 

 

3 ± 1

 

Ecosystemen waarin (korst)mossen belangrijke componenten zijn

 

 

1

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.