Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Wetgeving / Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht 2008/50/EG

Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht 2008/50/EG

Belangrijkste wettelijke basis inzake luchtkwaliteitsnormen. Het behandelt de polluenten zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), stikstofmonoxide (NO),fijn stof (PM10 en PM2,5), lood (Pb),koolstofmonoxide (CO), benzeen en ozon

Titel: Richtlijn 2008/50/EG van het Europees parlement en de raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

Omschrijving: Deze richtlijn formuleert een strategie om in Europa:

  • de luchtkwaliteit via gemeenschappelijke methoden en criteria te beoordelen;
  • de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen, te verhinderen of te verminderen;
  • correcte informatie te verzamelen en de bevolking hierover in te lichten, onder andere door middel van informatie- en alarmdrempels;
  • de goede luchtkwaliteit in stand te houden en die in andere gevallen te verbeteren.

De richtlijn bevat grenswaarden, alarmdrempels en streefwaarden.

Raadpleeg Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.