Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / PAK's in depositie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in neervallend stof (depositie)

 • De hoeveelheid benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, in neervallend stof (depositie) wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK's samen.
 • Verhoogde depositiewaarden werden gemeten in de wijk Meulestede in Gent door een industriële activiteit bij het bedrijf Woodprotect.
 • Langetermijntrends zijn moeilijk te beoordelen door het grote effect van de weersomstandigheden.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 • Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de depositie van PAK's.
 • Er zijn wel doelstellingen voor de BaP-concentratie in de lucht.

toestandToestand in 2022

Er waren verhoogde depositiewaarden op de meetplaatsen in Gent:

 • Een vrij recente industriële activiteit (het vermalen van oude treinbilzen) bij een bedrijf in de omgeving (Woodprotect) zorgde op de meetposten in Gent voor verhoogde meetwaarden.
 • Het jaargemiddelde op de meetpost met hoogste depositiewaarden (Gent-Meulestedekaai) was in 2022 hoger dan in 2021, maar wel nog lager dan in 2019 en 2020.
 • Het industrieel proces veroorzaakt vrij grof stof dat vermoedelijk relatief dicht bij de bron neervalt, waardoor het risico voor de omwonenden waarschijnlijk beperkt blijft.
 • Het bedrijf nam bijkomende maatregelen om de verspreiding van stof tegen te gaan. Afdeling Handhaving volgt de situatie verder op. De twee bijkomende meetposten die in 2020 gestart waren op vraag van Afdeling Handhaving, zijn in augustus 2022 stopgezet.

 evolutieEvolutie 

Ten opzichte van 2021 zagen we op de meetposten rondom Woodprotect terug wat hogere waarden. In Rieme daalde het jaargemiddelde sterk. De verhoogde waarde in 2021 was toe te schrijven aan één hoge meetwaarde en dit fenomeen herhaalde zich niet in 2022.
Door de grote impact van het weer kunnen we moeilijk uitspraken doen over de langetermijntrends

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor PAK's zijn vooral die maatregelen belangrijk die de uitstoot van fijn stof door de huishoudens (houtverbranding) en door het wegverkeer verminderen.

 • In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten om de uitstoot door houtverbranding te verlagen. Deze werd beëindigd in oktober 2022 (naar de resultaten).
 • In het vervolgtraject op de Green Deal zullen bijkomende maatregelen vastgelegd worden waarbij vooral ingezet worden op de uitfasering van de oudere en meest vervuilende houtkachels en open haarden.
 • Voor het stoken van hout zijn er een aantal regels en adviezen.
 • Ook bij andere verbrandingsemissies (zoals bij dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK's sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK's (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.