Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / PAK's in depositie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in neervallend stof (depositie)

  • De hoeveelheid benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, in neervallend stof (depositie) wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK’s samen.
  • Verhoogde depositiewaarden werden gemeten in de wijk Meulestede in Gent door een industriële activiteit bij het bedrijf Woodprotect.
  • Vanaf augustus 2020 startte de VMM op vraag van de Afdeling Handhaving metingen op twee bijkomende meetposten om de situatie rondom het bedrijf beter op te volgen.
  • Langetermijntrends zijn moeilijk te beoordelen door het grote effect van de weersomstandigheden.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

  • Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de depositie van PAK's.
  • Er zijn wel doelstellingen voor de BaP-concentratie in de lucht.

toestandToestand in 2021 

Er waren verhoogde depositiewaarden op de meetplaatsen in Gent:

  • Een vrij recente industriële activiteit (het vermalen van oude treinbilzen) bij een bedrijf in de omgeving (Woodprotect) zorgde op de meetposten in Gent voor verhoogde meetwaarden.
  • Het jaargemiddelde op de meetpost met hoogste depositiewaarden (Gent-Meulestedekaai) was in 2021 wel beduidend lager dan in 2019 en 2020.
  • Het industrieel proces veroorzaakt vrij grof stof dat vermoedelijk relatief dicht bij de bron neervalt, waardoor het risico voor de omwonenden waarschijnlijk beperkt blijft.
  • Het bedrijf nam bijkomende maatregelen om de verspreiding van stof tegen te gaan.

 evolutieEvolutie 

T.o.v. 2020 zagen we op de meetposten rondom Woodprotect lagere waarden. In Rieme zorgde één hoge meetwaarde in het najaar voor een sterke toename van het jaargemiddelde. 

Door de grote impact van het weer kunnen we moeilijk uitspraken doen over de langetermijntrends.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens). Ook bij andere verbrandingsemissies (zoals bij dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK's sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.