Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / PAK's in depositie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in neervallend stof (depositie)

 • de hoeveelheid benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, in neervallend stof (depositie) wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK’s samen
 • verhoogde depositiewaarden in de wijk Meulestede in Gent door een industriële activiteit bij het bedrijf Woodprotect
 • vanaf augustus 2020 startte VMM op vraag van de Afdeling Handhaving metingen op twee bijkomende meetposten om de situatie rondom het bedrijf beter op te volgen
 • langetermijntrends zijn moeilijk te beoordelen door het grote effect van de weersomstandigheden
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 • momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de depositie van PAK's
 • er zijn wel doelstellingen voor de BaP-concentratie in omgevingslucht

toestandToestand in 2020 

Er waren verhoogde depositiewaarden op de meetplaats Gent-Meulestedekaai:

 • een vrij recente industriële activiteit (het vermalen van oude treinbilzen) bij een bedrijf in de omgeving (Woodprotect) zorgde meerdere maanden voor verhoogde meetwaarden
 • de maandwaarden op de meetpost Gent-Meulestedekaai bleven in 2020 wel onder de hoogste maandwaarden van 2019
 • op de twee nieuwe meetposten maten we ook verhoogde waarden, maar was het gemiddelde wel lager dan bij Gent-Meulestedekaai
 • het industrieel proces veroorzaakt vrij grof stof dat vermoedelijk relatief dicht bij de bron neervalt, waardoor het risico voor de omwonenden waarschijnlijk beperkt blijft
 • het bedrijf nam bijkomende maatregelen om de verspreiding van stof tegen te gaan

 evolutieEvolutie 

Ten opzichte van 2019 zagen we slechts op 2 meetplaatsen een daling in 2020:

 • door de hoge impact van het weer is het echter moeilijk om uitspraken te doen over de langetermijntrends

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens). Ook voor andere bronnen van PAK’s (zoals dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK’s sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof door verbrandingsemissies. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.