Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / PAK's / Concentratie PAK's

Concentratie polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de omgevingslucht

 • PAK’s zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Verschillende PAK’s zorgen in het menselijk lichaam voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend.
 • de concentratie van benzo(a)pyreen (BaP), de best gekende en meest kankerverwekkende van de PAK's, wordt gebruikt als maatstaf voor het effect van alle PAK’s samen
 • de Europese streefwaarde werd overal gerespecteerd in 2020
 • de concentraties zijn hoger in de winter door de uitstoot door gebouwenverwarming, met houtverbranding als belangrijkste aandeel
 • de concentraties dalen sinds 2005
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Europese streefwaarde voor het jaargemiddelde: 1 ng/m³

toestandToestand in 2020 

De Europese streefwaarde werd overal in Vlaanderen gerespecteerd in 2020. 

Er was veel variatie tussen meetplaatsen:

 • hoogste jaargemiddelde in Gent-Meulestedekaai, vermoedelijk door de impact van een lokale industriële bron
 • laagste jaargemiddelde in het landelijke Houtem

De concentraties varieerden ook in de loop van het jaar:

 • op de meeste plaatsen was de BaP-concentratie vooral in de winter hoog
 • hoge concentraties in de winter waren vrijwel zeker het gevolg van de uitstoot door gebouwenverwarming met houtverbranding als belangrijkste bron

 evolutieEvolutie

 Er was een globale daling van de concentraties sinds 2005:

 • verdere daling in 2020 ten opzichte van 2019 waarschijnlijk deels door gunstig weer (bv. natte maanden februari en maart)  
 • fluctuaties van jaar tot jaar, deels te verklaren door weersomstandigheden: neerslag kan de stoffractie uitwassen en wind kan meer of minder verontreinigde lucht aan- of afvoeren

aanpakHoe pakken we dit aan?

De Green Deal Huishoudelijke houtverwarming bevat een pakket maatregelen voor de reductie van de uitstoot van luchtpolluenten van huishoudelijke houtstook, inclusief fijn stof en gerelateerde polluenten zoals PAK’s (zie indicator Uitstoot fijn stof door de huishoudens). Ook voor andere bronnen van PAK’s (zoals dieselvoertuigen) is de uitstoot van PAK’s sterk gelinkt aan de uitstoot van fijn stof door verbrandingsemissies. Maatregelen om de uitstoot van fijn stof te verminderen zullen dan ook een impact hebben op de uitstoot van PAK’s (zie indicatoren Samenstelling wagenpark en Activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het Luchtbeleidsplan 2030.

meer infoMeer informatie 

Waar bevinden zich de meetplaatsen en welke concentraties werden er gemeten (2020)?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.