Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Aangepaste LEZ oldtimerregeling nog niet van kracht

Aangepaste LEZ oldtimerregeling nog niet van kracht

07-05-2024
Op vrijdag 26 april keurde de Vlaamse Regering het besluit definitief goed dat toegang geeft aan oldtimers ouder dan 30 jaar in een lage-emissiezone. Het besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tot dan moeten oldtimereigenaars een dagpas kopen om een lage-emissiezone te betreden.

De publicatie van het nieuwe besluit in het Belgische Staatsblad wordt in de maand mei verwacht. Vanaf dan worden, naast de reeds geldende uitzonderingen op de toegangsregels, volgende voertuigen toegelaten in een LEZ mits registratie:

  • de voertuigen die niet in België ingeschreven zijn die sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen. De toegang geldt voor 5 jaar;
  • de voertuigen ingeschreven in België onder één van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, indien ze sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen; het gaat hier over:
    • ouder zijn dan 30 jaar, en
    • ingeschreven zijn als oldtimer, en
    • een Belgische nummerplaat met 'O', '1-O' of een gepersonaliseerde nummerplaat bezitten

Deze voertuigen moeten steeds geregistreerd worden bij de lokale overheden die een LEZ hebben ingevoerd. Je moet dus een aanvraag tot gratis registratie indienen bij de stad Antwerpen of Gent ten laatste één dag nadat je de LEZ bent binnen gereden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.