Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Actuele luchtkwaliteit

Hoe is de luchtkwaliteit op dit moment?

Voor verschillende vervuilende stoffen meten we de luchtkwaliteit doorlopend. De uurgemiddelden van de belangrijkste stoffen kan je hier raadplegen. Als de hoeveelheid van een polluent in de lucht te hoog is, waarschuwen we de bevolking. Het wordt dan afgeraden om bijvoorbeeld nog zware fysieke inspanningen te leveren of we vragen om geen hout te stoken zodat er minder fijn stof in de lucht komt.

De VMM houdt een vinger aan de pols van de luchtkwaliteit in Vlaanderen en stippelt het luchtbeleid uit om luchtverontreiniging aan te pakken.

» Over VMM

Ozon (O3)

Vanaf een uurgemiddelde concentratie boven 180 µg/m³ waarschuwt de VMM de bevolking. Mensen gevoelig voor luchtvervuiling doen dan best geen zware inspanningen tussen 12 en 22 uur. Vanaf een uurgemiddelde boven 240 µg/m³ geldt deze aanbeveling voor de hele bevolking.

Actuele waarden en overschrijdingen »

Stikstofdioxiden (NO2)

Voor stikstofoxiden geldt een uurgrenswaarde van 200 µg/m³, De EU laat op jaarbasis maximaal 18 overschrijdingen toe, de wereldgezondheidsorganisatie geen enkele.

Actuele waarden en overschrijdingen »

Fijn stof - PM2,5 en PM10

Als de gemiddelde, gemeten fijnstofconcentratie tijdens de laatste 24u te hoog is (PM₂,₅ - 35 µg/m3 of PM10 - 50 µg/m³) en er geen verbetering voorspeld wordt, geeft de VMM een stookadvies. We adviseren dan om geen of zo weinig mogelijk hout te verbranden om extra fijn stof te voorkomen.

Als de fijnstofmodellen minstens 2 dagen PM10-concentraties van meer dan 70 µg/m³ voorspellen als gemiddelde voor Vlaanderen, is er een smogalarm. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 90 km/u op ringwegen en op een aantal secties van autosnelwegen.

Actuele waarden en overschrijdingen »

Fijn stof - zwarte koolstof (BC)

Zwarte koolstof bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen en is een fractie van fijn stof.

Actuele waarden »

Luchtkwaliteitsindex per regio

De index is gebaseerd op de meetresultaten van stikstofdioxide, ozon en fijn stof (PM₂,₅ en PM10).

Hoe wordt deze luchtkwaliteitsindex berekend? »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.