Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Luchtkwaliteitsindex per regio

Luchtkwaliteitsindex per regio

De luchtkwaliteitsindex geeft de actuele kwaliteit van de omgevingslucht weer op eenvoudige manier. De index is gebaseerd op de meetresultaten voor drie stoffen: stikstofdioxide, ozon en fijn stof.

IndexClassificatie

PM10 

PM2.5 

O3 

NO2 

daggemiddelde
(µg/m³)
daggemiddelde
(µg/m³)
max 1-uur/dag
(µg/m³)
max 1-uur/dag
(µg/m³)
1 uitstekend 0 - 10 0 - 5 0 - 25 0 - 20
2 zeer goed 11 - 20 6 - 10 26 - 50 21 - 50
3 goed 21 - 30 11 - 15 51 - 70 51 - 70
4 vrij goed 31 - 40 16 - 25 71 - 120 71 - 120
5 middelmatig 41 - 50 26 - 35 121 - 160 121 -150
6 ondermaats 51 - 60 36 - 40 161 - 180 151 - 180
7 vrij slecht 61 - 70 41 - 50 181 - 240 181 - 200
8 slecht 71 - 80 51- 60 241 - 280 201 - 250
9 zeer slecht 81 - 100 61 - 70 281 - 320 251 - 300
10 uitermate slecht >100 >70 >320 >300

Hoe wordt de index berekend?

Voor het berekenen van de globale luchtkwaliteitsindex (BELAQI) worden de subindexen voor elke polluent berekend op basis van de schaalindeling in bovenstaande tabel. De hoogste subindex bepaalt dan de globale luchtkwaliteitsindex.

De classificatie van de index werd bepaald in functie van de ernst van de impact op de gezondheid (sterfterisico). Hierbij werd ook rekening gehouden met de informatie- en alarmdrempel voor PM10 en ozon. Er worden 10 classificaties gebruikt gaande van 'uitstekend' tot 'uitermate slecht'.

Wanneer de fijnstofconcentraties (PM10) de smoginformatiedrempel overschrijden wordt de luchtkwaliteit als 'ondermaats' gekwalificeerd. Wanneer de alarmdrempel voor PM10 wordt overschreden, wordt het indexniveau 8 bereikt en krijgt de luchtkwaliteit het label 'slecht'. Voor ozon is de (sub)index bij het overschrijden van de Europese informatiedrempel één niveau hoger en wordt de subindex 'vrij slecht' (7). Bij overschrijdingen van de alarmdrempel wordt de subindex 'slecht' (8).

Met een luchtkwaliteitsindex worden geen uitspraken gedaan over de luchtkwaliteit op de lange termijn. De index is bedoeld om de kortetermijneffecten van de dagdagelijkse variatie aan luchtvervuiling in te schatten. Een index beoordeelt de luchtkwaliteit ook alleen kwalitatief (en niet kwantitatief). Trends of statistieken van de luchtkwaliteit op basis van een luchtkwaliteitsindex zijn daarom niet aangewezen en worden niet gebruikt in de jaarlijkse rapporteringen.

Meer over de berekening van de BELAQI-index lees je op de website van de Intergewestelijk Cel voor het Leefmilieu.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.