Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot stikstofoxiden

Uitstoot stikstofoxiden (NOₓ)

 • wegverkeer is belangrijkste bron van NOx  
 • daling van 49 % ten opzichte van 2000, vooral dankzij minder vervuilende wagens (minder dieselwagens)
 • doel 2020 uit het Vlaams luchtbeleidsplan is gehaald
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • tegen 2020: afname met 42 % t.o.v. 2005
 • tegen 2030: afname met 59 % t.o.v. 2005
 • bij de evaluatie van de doelstellingen tellen volgende NOx-emissies niet mee:
  • uitstoot uit mestbeheer (stalemissies) en landbouwgronden
  • uitstoot door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart

toestandEmissiebron (2019)  

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 53 % daalde in de periode 2005-2019. Het doel tegen 2020 (afname met 42 % t.o.v. 2005) is dus gehaald. Het doel tegen 2030 (afname met 59 % t.o.v. 2005) is ook haalbaar als de uitstoot aan hetzelfde tempo blijft afnemen.

Transport leverde de grootste bijdrage, industrie was de tweede belangrijkste bron:

 • transport (61 %): ongeveer de helft van de transportemissies waren afkomstig van het wegverkeer en een kwart van de internationale zeescheepvaart 
 • industrie (14 %): de meeste uitstoot was afkomstig van de chemische industrie 

 evolutieEvolutie

In 2019 lag de NOx-uitstoot 49 % lager dan in 2000:

 • vooral door het gebruik van minder vervuilende wagens (minder dieselwagens)
 • sterke daling van emissies in de energiesector door inspanningen bij de elektriciteitscentrales, o.a. overschakeling naar aardgas
 • afname van de uitstoot van de industrie en de huishoudens

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Voor stikstofoxiden gaat de meeste aandacht naar het wegverkeer, dat verantwoordelijk is voor het merendeel van de uitstoot. Bij industrie is het potentieel beperkter. Volgende maatregelen dragen bij tot de daling van de uitstoot van NOx: 

 • bij het wegverkeer focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer)
 • een lagere uitstoot door de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie

Hoe wordt emissiefraude door wegvoertuigen aangepakt?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.