Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot stikstofoxiden

Uitstoot stikstofoxiden (NOₓ)

 • Wegverkeer is belangrijkste bron van NOx.
 • Daling van 59 % ten opzichte van 2000, vooral dankzij minder vervuilende wagens (minder dieselwagens).
 • Doel 2020 uit het Vlaams luchtbeleidsplan is gehaald.
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030*:

20202030
NO2 (t.o.v. 2005) Groene vink - 42 % - 59 %

*Bij de evaluatie van de doelstellingen worden de NOx-emissies uit mestbeheer (stalemissies) en landbouwgronden en door de luchtvaart en internationale zeevaart niet meegeteld.

toestandToestand in 2020

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 53 % daalde in de periode 2005-2020. Het doel tegen 2020 (afname met 42 % t.o.v. 2005) is dus gehaald. Het doel tegen 2030 (afname met 59 % t.o.v. 2005) is ook haalbaar als de uitstoot aan hetzelfde tempo blijft afnemen.

Transport leverde de grootste bijdrage, industrie was de tweede belangrijkste bron:

 • Transport (54 %): ongeveer de helft van de transportemissies waren afkomstig van het wegverkeer en een kwart van de internationale zeescheepvaart.
 • Industrie (17 %): de meeste uitstoot was afkomstig van de chemische industrie.

 evolutieEvolutie

In 2020 lag de NOx-uitstoot 59 % lager dan in 2000:

 • Vooral door het gebruik van minder vervuilende wagens (minder dieselwagens).
 • In 2020 was er een bijkomende daling van de NOx-uitstoot door minder verkeer omwille van de coronamaatregelen.
 • Sterke daling van emissies in de energiesector door inspanningen bij de elektriciteitscentrales, o.a. overschakeling naar aardgas.
 • Afname van de uitstoot van de industrie en de huishoudens.

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Voor stikstofoxiden gaat de meeste aandacht naar het wegverkeer, dat verantwoordelijk is voor het merendeel van de uitstoot. Bij industrie is het potentieel beperkter. Volgende maatregelen dragen bij tot de daling van de uitstoot van NOx: 

 • Bij het wegverkeer focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).
 • Door de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden aan te passen volgens de laatste stand van de techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven  en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties, kunnen we een lagere uitstoot krijgen bij de industrie.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.