Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Stikstofdioxide - passieve samplers

Concentratie stikstofdioxide gemeten met passieve samplers

 • Naast de metingen met automatische monitoren meet de VMM sinds 2017 ook stikstofdioxide (NO2) met passieve samplers, grotendeels in de twee grootste Vlaamse steden Antwerpen en Gent.
 • Passieve samplers zijn meetbuisjes die toelaten om metingen uit te voeren op plaatsen waar er geen ruimte is voor een vast meetstation, zoals in street canyons.
 • Na 2 jaren zonder overschrijding, overschreed in 2022 1 meetplaats met passieve samplers de Europese jaargrenswaarde.
 • De VMM meet globaal een dalende trend in de NO2-concentraties. In 2022 zagen we op de meeste meetplaatsen een lichte daling of stagnatie t.o.v. 2021.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect & Natuurimpact

Stikstofdioxide komt via de ademhaling in het lichaam. Zowel korte episodes van hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties (5 - 10 µg/m³) zijn schadelijk, ze veroorzaken:

 • Irritaties van de luchtwegen.
 • Astma bij kinderen.
 • Stikstofoxiden dragen bij tot de vorming van ozon en fijn stof die ook schadelijke effecten hebben op de gezondheid.

In de natuur dragen stikstofoxides bij aan verzuring en vermesting:

 • Stikstofdepositie vermindert de plantendiversiteit en maakt planten gevoeliger voor stress door bv. droogte en insecten.
 • De kwaliteit van het grondwater daalt door uitspoeling van nitraat en metalen.

toestandPassieve samplers versus monitoren

 • Passieve samplers meten, in tegenstelling tot de automatische monitoren, niet volgens de Europese referentiemethode, maar ze worden wel gekalibreerd ten opzichte van deze referentiemethode.
 • De jaargemiddelden bekomen met passieve samplers voldoen aan de Europese criteria voor ‘indicatieve metingen’. We spreken daarom van ‘indicatieve jaargemiddelden’.
 • Passieve samplers laten toe om metingen uit te voeren op plaatsen waar er geen ruimte is voor een vast meetstation, zoals in street canyons. Passieve samplers zijn goedkoop en hebben geen elektriciteit nodig.
 • De resultaten van de passieve samplers dienen ook om de modelresultaten te valideren en te verbeteren.
 • Na de bemonstering van de passieve samplers worden deze geanalyseerd in het labo. De resultaten zijn dus niet in real-time beschikbaar.

doelstelling Doelstellingen

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen
Europese jaargrenswaarde 40 μg/m³ slecht 48/49
WGO-jaaradvieswaarde 10 μg/m³ slecht 5/49

toestand Toestand 2022

In 2022:

 • Werd er op 1 meetplaats met passieve samplers een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde opgemeten, namelijk aan een drukke gewestweg in Houthalen-Helchteren. De voorbije 2 jaar respecteerden alle meetplaatsen deze grenswaarde, maar de jaargemiddelden in 2020 en 2021 waren lager door de coronamaatregelen.
 • Werd de WGO-advieswaarde op bijna alle meetplaatsen met passieve samplers overschreden, uitgezonderd op 5 meetplaatsen in natuurgebieden.
 • Werden de hoogste concentraties gemeten aan een drukke gewestweg in Houthalen-Helchteren (41 µg/m³). In Antwerpen noteerden we het maximale jaargemiddelde aan de Turnhoutsebaan en de Pothoekstraat (39 µg/m³), beide drukke binnenstedelijke wegen en in Gent in de Hoogstraat (37 µg/m³), een drukke street canyon in het centrum van de stad.

evolutieEvolutie

 • Gemiddeld daalden de jaargemiddelden op meetplaatsen met passieve samplers in Antwerpen en Gent met 0,6 µg/m3 of 2 % ten opzichte van 2021.
 • De concentraties in 2020 waren extra laag door de invloed van de coronamaatregelen waardoor er minder uitstoot van verkeer en industrie was.
 • In de periode 2017-2019 zagen we in beide steden nog overschrijdingen van de jaargrenswaarde op meerdere meetplaatsen, vooral op meetplaatsen met weinig verdunning (street canyons) en/of veel verkeer.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.