Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Concentratie ammoniak

Concentratie ammoniak (NH₃) in de omgevingslucht

  • ammoniak zorgt voor fijn stof en draagt sterk bij aan de stikstofdepositie en verzurende depositie
  • ammoniak leidt ook tot de uitspoeling van nitraat en metalen naar het grondwater
  • meetplaatsen voor ammoniak halen deels de doelstellingen
  • de hoogste concentraties bevinden zich in regio’s met intensieve veeteelt
  • het gemeten jaargemiddelde varieerde in 2008-2020 door wisselende weersomstandigheden
  • in het voorjaar is er vaak meer ammoniak door het bemesten van akkers
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Er zijn geen wettelijke normen maar er bestaan kritieke niveaus voor de bescherming van vegetatie (jaargemiddelde advieswaarden):

  • 3 ± 1 µg/m3 voor ecosystemen waarin hogere (vaat)planten belangrijk zijn
  • 1 µg/m3 voor ecosystemen waarin (korst)mossen belangrijk zijn

toestandToestand in 2020

Het kritieke niveau voor hogere plantensoorten werd op 5 van de 23 meetplaatsen gehaald. Het kritieke niveau voor (korst)mossen werd op geen van de 23 meetplaatsen gehaald.

Hoogste gemodelleerde NH3-jaargemiddelden in West-Vlaanderen, de Noorderkempen en NO-Limburg omwille van de uitstoot door intensieve veeteelt in deze regio’s.

 evolutieEvolutie

In 2020 was de gemiddelde concentratie op 13 vaste meetplaatsen gelijkaardig als in 2017-2019, maar 21 % hoger dan in 2008-2016:

  • de variatie over de jaren is niet te verklaren door de berekende uitstoot, want deze was vrij stabiel in 2008-2019. In deze periode daalde de uitstoot met 6 %.
  • de variatie was waarschijnlijk te wijten aan wisselende weersomstandigheden: in warme, zonnige en droge jaren is er minder uitwassing uit de lucht

aanpakHoe pakken we dit aan?

Gezien het belang van de landbouw, richten maatregelen om de ammoniakconcentraties te verlagen zich best op deze sector. De maatregelen worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.