Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Wat is vermesting?

Wat is vermesting?

Vermesting ontstaat door een overmaat aan voedingsstoffen. Planten kunnen niet alle overtollige stoffen opnemen waardoor deze in het bodem-, oppervlakte- en grondwater terechtkomen. Dit leidt tot de verstoring van ecologische processen en natuurlijke kringlopen.

De belangrijkste voedingsstoffen betrokken bij vermesting zijn:

  • stikstof (N)
  • kalium (K)
  • fosfor (P)

Deze elementen zijn van nature beperkt aanwezig in de omgeving. Menselijke activiteiten zorgen voor een zeer grote toevoer. Vooral het gebruik van meststoffen, lozingen van afvalwater, verbrandings­processen en het storten van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib leiden tot vermesting.

Voor vermesting via de omgevingslucht is enkel stikstof relevant. Vermestende depositie is hetzelfde als stikstofdepositie. De oorzaak hiervan is de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. De aanvoer van fosfor en kalium via de lucht is verwaarloosbaar.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.