Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Blootstelling en gezondheidseffecten ozon

Blootstelling en gezondheidseffecten van ozon (O₃)

 • Ozon is schadelijk voor de gezondheid.
 • Hoge concentraties leiden tot irritatie van neus, keel en ogen en longfunctievermindering.
 • De hele bevolking in Vlaanderen wordt op te veel dagen blootgesteld aan te hoge ozonconcentraties.
 • Het aantal vroegtijdige sterftes door ozon in 2021 wordt geschat op ongeveer 1300.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

 • De meest voorkomende klachten bij hoge ozonconcentraties zijn prikkende ogen, irritatie van de slijmvliezen, hoesten en longfunctievermindering.
 • Bij personen met aandoeningen van de luchtwegen, kinderen en ouderen zullen deze klachten sneller optreden.
 • Op langetermijn kan ozon ook leiden tot vroegtijdige sterfgevallen: in 2021 wordt het aantal vroegtijdige sterftes door ozon geschat op ongeveer 1300 (95% BI-interval 0- 2518 doden).

doelstellingDoelstellingen

WGO-jaaradvieswaarde (2005): hoogste 8-uurgemiddelde van een dag mag niet hoger zijn dan 100 µg/m³

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2021
WGO-advieswaarde - max8u Maximum 3 dagen per jaar mag het hoogste 8-uurgemiddelde van een dag hoger zijn dan 100 μg/m³ slecht 0/19
WGO-advieswaarde Piek siezoen 60 μg/m³. Gemiddelde van de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde over de periode van 6 maanden met hoogste gemiddelde ozonconcentratie (i.c. april -september). slecht 0/19

toestandToestand in 2021

De WGO-advieswaarde werd in 2021 overal in Vlaanderen overschreden.
Ook de waarde voor het piekseizoen lag in 2021 op alle meetplaatsen te hoog.

Het aantal overschrijdingsdagen boven de WGO-advieswaarde varieerde volgens de modelresultaten van 4 dagen in het westen tot 31 dagen in het oosten van Vlaanderen:

 • De lagere waarden in het westen komen over het algemeen door het verkoelende effect van de zee en de atmosferische verdunningsprocessen door de land- en zeebries.
 • In steden (Antwerpen, Brugge, Oostende en Gent) en langs belangrijke verkeersassen werd de advieswaarde minder vaak overschreden. Dit is gerelateerd aan de hogere ozonafbraak nabij NOx-bronnen (zie indicator ozonconcentratie).

evolutieEvolutie

Er is geen duidelijke trend zichtbaar in de blootstelling aan ozon:

 • De blootstelling aan ozon hangt sterk samen met de temperatuur en hoeveelheid zonneschijn in de lente en zomer.
 • 2018, 2019 en 2020 waren zeer ongunstig voor de blootstelling aan te hoge ozonconcentraties.
 • 2021 was een zeer gunstig ozonjaar. Desondanks werd de WGO-advieswaarde max8u nergens gehaald.
 • De WGO-advieswaarde voor het piekseizoen wordt enkel in stedelijke gebieden in gunstige ozonjaren gehaald.

 InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.