Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozondosis bij vegetatiesoorten

Ozondosis bij vegetatiesoorten (PODy)

 • de ozondosis geeft een inschatting van de hoeveelheid ozon die effectief door planten via de huidmondjes wordt opgenomen tijdens het groeiseizoen en is een maat voor de ozonschade aan planten
 • de fytotoxische ozondosis (PODy) is de geaccumuleerde opname van ozon boven een bepaalde drempelwaarde Y en wordt hier weergegeven voor twee generieke vegetatiesoorten als maximale risico-inschatting: akkergewas (POD3) en loofbos (POD1)
 • in 2020 ondervonden bijna alle akkergewassen en alle loofbossen in Vlaanderen ozonschade
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

icoonEffecten op ecosystemen

Ozon kan schade veroorzaken wanneer het door een plant wordt opgenomen:

 • bladverkleuring- en verlies
 • vertraagde groei
 • opbrengstverlies

De mate waarin ozon effectief de plant kan binnendringen, hangt af van de plantensoort, de weersomstandigheden, het licht, de bodem- en luchtvochtigheid en het stadium van het groeiproces.

doelstellingDoelstellingen

Er werden kritieke niveaus voor de ozondosis bepaald die overeenkomen met een bepaalde hoeveelheid ozonschade. Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan mogen er tegen 2050 geen overschrijdingen meer zijn van de kritieke niveaus:

 • akkergewas (gebaseerd op tarwe, het meest gevoelige gewas voor ozon): kritiek niveau van 7,9 mmol/m² bladoppervlak, wat overeenkomt met een opbrengstverlies van 5 % voor graan 
 • loofbos (gebaseerd op beuk, berk en eik): kritiek niveau van 5,7 mmol/m² bladoppervlak, wat overeenkomt met 4 % vermindering van de jaarlijkse biomassa-aangroei

toestandToestand in 2020

99 % van de oppervlakte met akkergewassen en 100 % van de loofbossen ondervond negatieve effecten van ozon.

 • enkel aan de kust werd het kritieke niveau voor akkergewassen niet overschreden
 • er is een duidelijke west-oost gradiënt waarneembaar in de ozondosis: 
  • lagere waarden in het westen te danken aan het verkoelende effect van de zee en de atmosferische verdunningsprocessen dankzij de land- en zeebries
  • hogere waarden in het oosten omwille van de zandgrond, waardoor het er warmer was

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.