Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Europese doelstellingen vs. WGO-advieswaarden

Europese doelstellingen vs. WGO-advieswaarden

Wat is het verschil tussen de Europese doelstellingen en de WGO-advieswaarden?

De Europese doelstellingen zijn het resultaat van een afweging tussen gezondheidseffecten en economische en technische haalbaarheid. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn daarentegen louter gebaseerd op gezondheidseffecten. De WGO-advieswaarden zijn in de meeste gevallen strenger. Enkel de Europese grenswaarden zijn wettelijk bindend. Bij een overschrijding moet Vlaanderen actieplannen opstellen die garanderen dat we de grenswaarden in de toekomst halen.

Op 22 september 2021 stelde de WGO nieuwe advieswaarden voor die voor verschillende stoffen strenger zijn dan de WGO-advieswaarden (2005). Bij de rapportering van het jaar 2021 zal VMM aan de nieuwe WGO-advieswaarden (2021) toetsen.

EU grens- en streefwaarden
PolluentOnderwerpMiddelingstijdDoelstelling
Fijn stof - PM10 grenswaarde
grenswaarde
1 dag
1 jaar
50 µg/m³ (max. 35 overschrijdingen per jaar) 
40 µg/m³
Fijn stof - PM2.5 grenswaarde
indicatieve grenswaarde
kalenderjaar
kalenderjaar
25 µg/m³
20 µg/m³
Stikstofdioxide (NO2) grenswaarde
grenswaarde
alarmdrempel
1 uur
kalenderjaar
3 opeenvolgende uren
200 µg/m³ (max. 18 overschrijdingen per jaar) 
40 µg/m³
400 µg/m³
Zwavelstofdioxide (SO2) grenswaarde
grenswaarde
alarmdrempel
1 uur
dag
3 opeenvolgende uren
350 µg/m³ (max. 24 overschrijdingen per jaar) 
125 µg/m³ (max. 3 overschrijdingen per jaar) 
500 µg/m³
Ozon (O3) streefwaarde middellange termijn
streefwaarde lange termijn 
informatiedrempel
alarmdrempel
hoogste 8-uurgemiddelde dag
hoogste 8-uurgemiddelde dag
uurgemiddelde
uurgemiddelde
120 µg/m³ (max. 25 overschrijdingen over 3 jaar)
120 µg/m³
180 µg/m³
240 µg/m³
Koolstofmonoxide (CO) grenswaarde hoogste 8-uurgemiddelde dag 10 mg/m³
Benzeen grenswaarde kalenderjaar 5 µg/m³
Lood (Pb) grenswaarde kalenderjaar 0.5 µg/m³
Arseen (As) streefwaarde kalenderjaar 6 ng/m³
Cadmium (Cd) streefwaarde kalenderjaar 5 ng/m³
Nikkel (Ni) streefwaarde kalenderjaar 20 ng/m³
Benzo(a)pyreen (B(a)P) streefwaarde kalenderjaar 1 ng/m³

 

WGO advies- en referentiewaarden
PolluentOnderwerpMiddelingstijdOude doelstelling (2005)Nieuwe doelstelling (2021)
Fijn stof - PM10 advieswaarde 1 dag
1 jaar
50 µg/m³ (max. 3 - 4/jaar)
20 µg/m³
45 µg/m³  (max. 3 - 4 overschrijdingen per jaar)
15 µg/m³
Fijn stof - PM2.5 advieswaarde 1 dag
1 jaar
25 µg/m³ (max. 3 - 4/jaar)
10 µg/m³
15 µg/m³  (max. 3 - 4 overschrijdingen per jaar)
10 µg/m³
Stikstofdioxide (NO2) advieswaarde 1 uur
1 dag
1 jaar
200 µg/m³
/
40 µg/m³
200 µg/m³
25 µg/m³
10 µg/m³
Zwavelstofdioxide (SO2) advieswaarde 10 minuten
1 dag
500 µg/m³
20 µg/m³
500 µg/m³
40 µg/m³
Ozon (O3) advieswaarde 8-uur*
6 maand/8 uur**
100 µg/m³ 
/
100 µg/m³  (max. 3 - 4 overschrijdingen per jaar)
60 µg/m³
Koolstofmonoxide (CO) advieswaarde 15 minuten
1-uurgemiddelde
8-uurgemiddelde
1 dag
100 mg/m³
35 mg/m³
10 mg/m³
/
100 mg/m³
35 mg/m³
10 mg/m³
4 mg/m³ (max. 3 - 4 overschrijdingen per jaar)
Benzeen  referentiewaarde kalenderjaar 1.7 µg/m³ 1.7 µg/m³
Lood (Pb) advieswaarde kalenderjaar 0.5 µg/m³ 0.5 µg/m³
Arseen (As) referentiewaarde kalenderjaar 6.6 ng/m³ 6.6 ng/m³
Cadmium (Cd) advieswaarde kalenderjaar 5 ng/m³ 5 ng/m³
Nikkel (Ni) referentiewaarde kalenderjaar 25 ng/m³ 25 ng/m³
Benzo(a)pyreen (B(a)P) referentiewaarde kalenderjaar 0.12 ng/m³ 0.12 ng/m³

*hoogste 8-uurgemiddelde van een dag
**glijdend 6-maandgemiddelde van de hoogste 8-uurgemiddelde van een dag tijdens het piekseizoen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.