Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Advies lucht - stedenbouwkundig aspect

Advies lucht - stedenbouwkundig aspect

Sinds 1 januari 2021 adviseert de VMM bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen (artikel 35, §18 van het Omgevingsvergunningsbesluit).
Opgelet
Voor de adviesvragen over de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten wijzigt de procedure niet. Dit gebeurt nog steeds via het omgevingsloket, contactpunt 'Advies Vergunning Afvalwater en Lucht' van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wanneer adviseert de VMM voor het stedenbouwkundig aspect bij je vergunning?

De vergunningverlenende overheid moet via het omgevingsloket een advies aanvragen bij het VMM-contactpunt 'Advies lucht – stedenbouwkundig aspect' als aan drie voorwaarden is voldaan:

1. Is bij de vergunningsaanvraag een project-MER gevoegd?

  • Ja, als er een ontwerp project-MER toegevoegd wordt aan de aanvraag.
  • Neen, voor bijgevoegde ontheffingen van de project-MER-plicht en project-m.e.r.-screenings

2. Gaat de vergunningsaanvraag over één van de volgende handelingen?

  • de aanleg of uitbreiding van vliegvelden
  • de aanleg, verbreding of verlegging van wegen
  • zeehandelshavens
  • de bouw of uitbreiding van stadsontwikkelingsprojecten
  • industrieterreinontwikkeling
  • de aanleg van themaparken en permanente race- en testbanen
  • de aanleg van faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations
  • spoorlijnen, tramlijnen, waterwegen en andere havens

3. Ligt het voorwerp van de aanvraag in een blauwe zone, op de digitale criteriumkaart?

Waarom worden luchtkwaliteitskaarten gebruikt als criterium voor de advisering 'stedenbouwkundig aspect'?

Infrastructuur- en stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn meestal niet ingedeeld in VLAREM, maar hebben een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Bij infrastructuurprojecten zijn vooral wegverkeersemissies (NO2, PM10, PM2,5 , BC) bepalend voor de lokale concentraties.

De VMM verleent advies voor (grote) infrastructuurprojecten die gelegen zijn in of nabij een kritische zone voor luchtkwaliteit. Hierbij focussen we niet enkel op de locaties waar de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden maar ook op locaties waar de luchtkwaliteitsnormen benaderd worden, inclusief een straal van 1500 meter rond deze zones.

Daarbij maken we gebruik van een 'criterium'- kaart waarop in een blauwe kleur aangeduid staat voor welke locaties aan VMM advies moet gevraagd worden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.