Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Criteriumkaart advies lucht stedenbouwkundig aspect

Criteriumkaart advies lucht stedenbouwkundig aspect

Deze ‘criterium’-kaart wordt gebruikt om te bepalen of je de VMM op basis van het 3de criterium van artikel 35, §18 van het Omgevingsvergunningsbesluit om advies moet vragen.

De VMM geeft een luchtadvies bij het stedenbouwkundig aspect van je omgevingsvergunning als de aanvraag aan drie voorwaarden voldoet. Een van de voorwaarden is dat het voorwerp van je aanvraag zich in een blauwe zone bevindt op onderstaande kaart.

Opgelet: deze kaart doet geen uitspraak over de vergunbaarheid van je project.

Waarop is de criteriumkaart gebaseerd?

Deze kaart is opgemaakt op basis van de luchtkwaliteitskaarten (modellering met ATMO-Street v6.2) voor het jaar 2019 voor de polluenten NO2, PM10 en PM2,5.  Voor BC bestaan er nog geen normen, maar de kritische zones voor deze polluent komen overeen met de kritische zones voor NO2. Vandaar dat BC niet vermeld wordt als polluent op de kaart.

Als het voorwerp van de vergunningsaanvraag voor minstens één van de polluenten (NO2, PM10, PM2,5 , BC)  gelegen is in of op minder dan 1500 meter van een oranje, rode of bruine zone op de ATMO-Streetluchtkwaliteitskaart, gaat het om een kritische zone voor luchtkwaliteit. Deze zone staat dan op de criterium-kaart blauw weergegeven, wat betekent dat het verplicht is om advies aan de VMM te vragen.  

Wanneer moet de nieuwe, geactualiseerde kaart geconsulteerd worden?

De kaart die beschikbaar is op de datum van de aanvraag van de omgevingsvergunning moet geconsulteerd worden om te bepalen of de VMM al dan niet om advies gevraagd moet worden. 

De kaart zal elke 4 jaar geactualiseerd worden op basis van de nieuwste inzichten. Dit wil zeggen dat er eind 2024 een nieuwe kaart beschikbaar zal gesteld worden op basis van een modellering voor het jaar 2023.

De VMM informeert de vergunningverlenende overheden wanneer een nieuwe kaart beschikbaar is.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.