Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Doelstellingen luchtkwaliteit en beperking uitstoot

Doelstellingen luchtkwaliteit en beperking uitstoot

De effecten van de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht stoppen niet aan de grens. Emissies in België dragen bij tot de problemen in de ons omringende landen, net zoals de emissies uit die landen een nadelige invloed hebben op onze milieukwaliteit. Vlaanderen neemt daarom de internationale aanpak van luchtverontreiniging over in haar regelgeving. Het gaat dan meer bepaald op het luchtkwaliteitsbeleid van de Europese Unie en op het LRTAP-verdrag van de Verenigde Naties.

Europese Unie

Het EU-beleid bestaat uit drie sporen. Elk met een verschillende aanpak, maar die wel nauw verbonden zijn:

1. Luchtkwaliteitsrichtlijnen

die de grens- of streefwaarden vastleggen voor de maximale concentraties die mogen aanwezig zijn in de lucht. Er zijn normen voor:

2. Reductiedoelstellingen om uitstoot schadelijke stoffen te beperken

Richtlijn 2016/2284 met emissiereductiedoelstellingen (NEC) legt voor elke lidstaat relatieve emissiereductiedoelstellingen op voor een aantal polluenten (NOx, SO2, NMVOS, NH3 en PM2,5).

3. Brongerichte wetgeving

Deze legt grenswaarden op voor diverse polluenten. Het gaat om onder meer volgende bronnen en wetgeving (en bijhorende amenderingen):

    Uitgebreide informatie hierover en alle officiële documenten kan je raadplegen op de website van de Europese Commissie.

    Verenigde Naties

    Het verdrag Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP) werd in 1979 ondertekend binnen de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Het kan gezien worden als de internationale tegenhanger van het EU-beleid.

    vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

    Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.