Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Wetgeving / Europese NEC richtlijn

Europese NEC richtlijn

Richtlijn inzake nationale emissieplafonds, gepubliceerd in 2001 en herzien in 2016.

De nationale emissieplafondrichtlijn of NEC-richtlijn (National Emission Ceilings, 2001/81/EG) werd in 2001 gepubliceerd. De richtlijn definieert emissieplafonds die vanaf 2010 niet meer mogen overschreden worden voor:

  • zwaveldioxide (SO2)
  • stikstofoxiden (NOx)
  • niet-methaan vluchtige organische stoffen (VOS)
  • ammoniak (NH3)

Eind 2016 trad de herziene NEC-richtlijn in werking (2016/2284/EU). Ze bevat doelstellingen voor 2020 en 2030 die geformuleerd zijn als relatieve reducties ten opzichte van de emissies in 2005. Ook werden emissieplafonds opgenomen voor PM2,5. Tot 2019 wordt getoetst aan de plafonds uit de 'oude' NEC-richtlijn (2001/81/EG).

 

NEC-richtlijn

Herziene NEC-richtlijn

 

2010

2020

2030

 

kton/jaar

% t.o.v. 2005

% t.o.v. 2005

SO2

99

43 %

66 %

NOx

176

41 %

59 %

NMVOS

139

21 %

35 %

NH3

74

2 %

13 %

PM2,5

n.v.t.

20 %

39 %

Raadpleeg de herziene Europese richtlijn nationale emissieplafonds

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.