Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Evaluatie waterbodem

Evaluatie waterbodem

De kwaliteit van de waterbodems verbetert matig

Uit een vergelijking van de kwaliteit van de onderzochte waterbodems blijkt dat de positieve evolutie van de eerste drie meetcampagnes (metingen van 2000 tot 2012) zich niet voortzet. Toch blijft het aandeel waterbodems met een slechte kwaliteit afnemen van 50% naar iets meer dan 20%. Maar het aandeel van waterbodems met een matige kwaliteit is sterk toegenomen van 40% naar 60%. De laatste jaren werden slechts 15% waterbodems met een goede kwaliteit teruggevonden, terwijl dit aandeel vroeger 30% was. Het aandeel waterbodems met een zeer goede kwaliteit bedraagt slechts enkele procenten.

Lees het rapport Kwaliteit van de waterbodem in 2015

De verbetering op verscheidene waterlopen kan te danken zijn aan het uitvoeren van bagger- en ruimingswerken. Verder onderzoek heeft wel aangetoond dat de waterbodemkwaliteit niet bij alle saneringen verbetert, omdat de historische verontreiniging soms tot diep in de waterbodem doorgedrongen is. Het is bijgevolg niet altijd zinvol om dieper te ruimen, omdat daardoor andere problemen aan het oppervlak kunnen komen. Het is duidelijk dat een degelijk oriënterend waterbodemonderzoek nodig is, vooraleer beslist wordt om tot een effectieve sanering van de waterbodem over te gaan. Andere factoren die een positieve invloed kunnen hebben zijn de verminderde lozingen van milieugevaarlijke en toxische stoffen, waardoor de nieuwgevormde waterbodem minder vervuild is alsook de gewijzigde fysisch-chemische kwaliteit van de waterbodem. Door hogere zuurstofconcentraties kan bijvoorbeeld uitloging van toxische stoffen vanuit de waterbodem naar de waterkolom optreden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.