Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Smogalarm

Smogalarm

24-03-2022
De Vlaamse Milieumaatschappij meet hoge fijnstofconcentraties in Vlaanderen. Deze nacht werd de alarmdrempel overschreden in Vlaanderen. Omdat er de volgende dagen weinig verandering wordt verwacht, wordt de alarmfase geactiveerd. De gewestelijke smogactieplannen, met o.a. snelheidsbeperkingen op een aantal snelwegen, worden geactiveerd. Het stookadvies blijft ook van kracht.

Update 26/03/22: einde smogalarm morgen zondag 27 maart 2022 Het smogalarm dat sinds gisteren vrijdag 25 maart 2022 van kracht is, wordt morgen zondag 27 maart afgeblazen. Vandaag zaterdag 26 maart blijven het alarm en de bijhorende smogmaatregelen (o.a. snelheidsbeperkingen) gelden. Meer info lees je in het nieuwsbericht van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)»

 

De opstapeling van de luchtvervuiling veroorzaakt door het verkeer, de industrie, gebouwenverwarming (vooral houtverbranding) en landbouw van de voorbije dagen en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties verder doen toenemen. Deze situatie wordt veroorzaakt door een hoog drukgebied met kern in onze omgeving waardoor de windsnelheid laag is en er nauwelijks beweging is in de onderste luchtlagen van de atmosfeer. Hierdoor wordt de luchtvervuiling slecht verdund. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties morgen en overmorgen hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in Vlaanderen.

Hoe de situatie na zaterdag zal evolueren is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Of het smogalarm verlengd of afgeblazen wordt, zal zaterdag worden gecommuniceerd. Vandaag wordt tevens de informatiefase in het Waalse en Brusselse gewest geactiveerd.

Bekijk de actuele fijnstofwaarden en overschrijdingen »

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid en voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden :

  • vermindering van de ademhalingsfuncties
  • toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
  • toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Iedereen wordt overigens aangeraden bij een fijnstofalarm langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijn stof deeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Tijdelijke maatregelen tijdens smogepisodes

Verkeersbord SMOG 90 km/uVolgens de Europese regelgeving dienen de lidstaten de nodige zinvolle acties te ondernemen tijdens smog episodes (waaronder verkeersmaatregelen) om het risico en de duur van de luchtverontreiniging te beperken. Volgens de actieplannen van de drie gewesten worden verkeersmaatregelen genomen van zodra minstens twee dagen na elkaar hoge fijn stof concentraties worden verwacht.

De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt morgen 25 maart en overmorgen 26 maart beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’.

Bekijk op verkeerscentrum.be waar er een snelheidsbeperking geldt »

Er blijft ook een stookadvies van kracht in Vlaanderen. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, roepen we de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Meer over het stookadvies »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.