Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Lokale Luchtkwaliteit / Zwijndrecht-Linkeroever / Fijnstofmeetnet Zwijndrecht–Antwerpen Linkeroever

Fijnstofmeetnet Zwijndrecht–Antwerpen Linkeroever

Vijf meetstations rondom de Oosterweelwerf op Linkeroever monitoren continu de hoeveelheid fijn stof in de omgevingslucht. Zo brengen we stofhinder door de werken in kaart en volgen we een mogelijke verspreiding van PFAS-houdend stof via de lucht op. Dankzij het monitoren van stofpieken, is snelle en gerichte actie op het terrein mogelijk.

doelstellingStofdrempels en beheersmaatregelen

Het fijnstofmeetnet monitort op halfuurbasis de lokale bijdrage van de Oosterweelwerken aan de luchtkwaliteit. Om lokaal geproduceerd stof te onderscheiden van de regionale bijdrage, maken we gebruik van netto fijnstofconcentraties (PM10) waarbij we de achtergrondwaarde in de werfzone aftrekken van de totale fijnstofconcentratie. Onderstaande tabel toont de gemeten nettowaarde fijn stof (per halfuur voor de huidige dag), waargenomen in de meetstations. Herlaad deze pagina om de meest recente metingen op te halen.

Tabel: Netto PM10 (µg/m3) voor de 5 meetstations

Meten we gedurende 3 opeenvolgende uren een verhoogde nettowaarde, dan krijgen Lantis, 3M, VMM en Afdeling Handhaving een melding van de stofpiek.

  • Als de lokale bijdrage 3 uur hoger is dan 20 µg/m³, spreken we van een overschrijding van de waarschuwingsdrempel. Lantis controleert dan of alle stofbeperkende maatregelen op de werf genomen zijn en goed opgevolgd worden.
  • Is de lokale bijdrage gedurende 3 uur hoger dan 40 µg/m³, hebben we te maken met een overschrijding van de actiedrempel. In dat geval worden bijkomende stofbeperkende maatregelen genomen.

Bij elke melding moet Lantis inschatten of de stofpieken te maken hebben met activiteiten van de Oosterweelverbinding en hoe groot het risico is op verspreiding van PFAS via lucht. 

Onderstaande kaart toont het fijnstofmeetnet en de actuele concentratie fijn stof (PM10 in µg/m³) in de lucht.

 Kaart: Actuele PM10-concentratie (in µg/m³)

 toestandOpvolging

Niet elke verhoging van de netto fijnstofconcentratie is het gevolg van activiteiten op de werf. Ook andere lokale activiteiten kunnen zorgen voor verhoogde stofwaarden. Bovendien is een stofpiek niet hetzelfde als een verhoogde aanwezigheid van PFAS in de lucht. Wel is het meten van fijnstofconcentratie en daarop ingrijpen een snelle aanpak om mogelijke PFAS-verspreiding te verminderen. 
 

Om na te gaan of fijnstofpieken gepaard gaan met verspreiding van PFAS, laat de VMM in het geval van stofpieken ook regelmatig bijkomende PFAS-analyses uitvoeren op bemonsterde filters. Door de tijd die nodig is voor de monstername en analyse zijn deze resultaten echter pas na een aantal weken beschikbaar. Uit de tot nu toe gebeurde analyse bleek dat slechts bij een minderheid van de stofpieken sprake was van verhoogde PFAS-waarden. Bekijk de resultaten van het onderzoek naar PFAS in de lokale omgevingslucht. 

Meer weten? Raadpleeg het overzicht van de onderzoeken en no regret-maatregelen in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.