Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Beekherstel Molenbeek-Bollaak in Ranst zorgt voor extra natte natuur

Beekherstel Molenbeek-Bollaak in Ranst zorgt voor extra natte natuur

27-03-2024
In Emblem (Ranst) werkt de VMM volop aan het beekherstel van de Molenbeek-Bollaak. Dit najaar kronkelt de waterloop opnieuw tussen het Netekanaal en de Kleine Nete. Door historisch aangelegde recreatievijvers om te vormen tot een krekensysteem functioneert het valleigebied opnieuw als natte natuur. Natuurpunt is beheerder in het gebied en gemeente Ranst verwierf een aantal gronden.

Vlaams minister van Omgeving: “Door rivieren uit hun keurslijf te halen, krijgt water de ruimte die het zo hard nodig heeft. Het natte najaar van 2023 en hevige regen in het begin van 2024 bewijzen dat we hier meer dan ooit stappen in vooruit moeten zetten. De Blue Deal over de legislaturen heen is broodnodig.”  

1.850 meter extra waterloop in drie zones

We verleggen de Molenbeek-Bollaak in een meanderende bedding. In de rechte loop die reeds bestond, leggen we drempels aan die het water tegenhouden. Zo blijft het behouden als buffer bij hoge waterstanden.

Nieuwe meanders op de Molenbeek-Bollaak

De meanderende bedding wordt aangelegd in drie zones. In de eerste zone integreerde Natuurpunt als beheerder van het gebied in 2015 enkele kunstmatige recreatievijvers. Deze werden gedempt en omgevormd tot een krekensysteem met een patroon van ondiepe geulen. Door de nieuwe meanders ermee te verbinden, wordt het krekensysteem groter en verhoogt de natuurwaarde.

Door de aanwezigheid van een schijngetij van zo’n 40-50 cm creëren deze ingrepen eveneens natte natuur, meer bepaald zoetwatergetijdennatuur, natte graslanden en voedselrijke ruigten. Hierdoor draagt het project bij aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Europese Habitatrichtlijn. In de tweede en derde zone zullen we hetzelfde principe toepassen.

Nieuwe meanders op de Molenbeek-Bollaak

De drie zones samen zijn goed voor 1.850 meter extra waterloop. Het water stroomt daardoor trager waardoor de natuurlijke waterberging in de vallei vergroot. Bovendien daalt ook de kans op wateroverlast in het stroomafwaarts gelegen gebied.

Afbraakwerken en oeverbescherming

Tijdens de werken breken we enkele oude koterijen van voormalige weekendverblijven af. Het aanwezige afval verwijderen we en exotische vegetatie wordt bestreden en afgevoerd. Door bevergaas te plaatsen langs de oever van de rechte loop aan de kant van het Netekanaal, is de dijk beter bestand tegen graafschade door de bever.

Graafwerken in en langs de Molenbeek-Bollaak

Blue Deal en rivierherstelprogramma Kleine Nete

Het project kadert in de Blue Deal, het plan van de Vlaamse Regering om meer water te bufferen, water langer vast te houden en droogte tegen te gaan. Het project maakt ook deel uit van het rivierherstelprogramma van de Kleine Nete. “De Netevallei is een prachtige vallei maar de uitdagingen zijn er groot. We werken iedere dag om de vallei te laten uitgroeien tot een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied. Met dit project zetten we opnieuw grote stappen”. besluit provinciegouverneur Cathy Berx.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.