Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Vispassage op de Mark in Hoogstraten verhoogt natuurwaarde voor omgeving

Vispassage op de Mark in Hoogstraten verhoogt natuurwaarde voor omgeving

20-03-2024
Vanaf 22 maart start de VMM samen met de stad Hoogstraten en Aquafin met de bouw van een vispassage op de Mark vlakbij de Laermolen. Vissen kunnen zo opnieuw stroomopwaarts zwemmen, wat noodzakelijk is voor hun voortplanting. Ook andere fauna en flora in de omgeving profiteren van deze ingreep. Een nieuwe rustplek op de omliggende percelen zorgt voor water- en natuurbeleving.

Alternatieve route voor kleine modderkruiper en kopvoorn

De stuw aan de Laermolen zorgt voor een verschil in waterpeil op de Mark van ongeveer 1,70 meter. Hierdoor kunnen vissoorten zoals kleine modderkruiper en kopvoorn niet stroomopwaarts zwemmen om zich voort te planten. Dit wordt opgelost door een alternatieve route aan te leggen, een nevengeul rondom de stuw. Die nevengeul krijgt een natuurlijk, kronkelend traject.

Download onderstaand ontwerp in pdf voor beter kwaliteit »

Ontwerp van de voorziene vispassage, de nieuwe brug, te renoveren brug en recreatiezone langs de Mark in Hoogstraten.

In de nevengeul komen 22 kleine drempels, ook wel vistrappen genoemd, waar de vissen overheen zwemmen. Het verschil in waterpeil wordt zo verspreid over een reeks drempels in de plaats van één grote. Vissen kunnen zo gemakkelijker migreren in de Mark.

“De vispassage zorgt er ook voor dat de oevers van de waterloop een aaneengesloten geheel vormen en niet meer onderbroken worden door de stuw. Zo kunnen fauna en flora welig tieren en verhoogt de natuurwaarde van de Mark en haar omgeving”, zegt Katrien Smet van de VMM

Vistrap op de Aa

Voorbeeld van vistrappen (op de rivier de Aa)

Recreatiezone voor wandelaars

“De Laermolen is een prachtig relict uit het middeleeuwse verleden van Hoogstraten. Door de percelen waar de visnevengeul wordt aangelegd, landschappelijk her in te richten, wordt dit een belangrijke toeristische troef voor onze stad”, zegt burgemeester Marc Van Aperen.

Er komen wandelpaden en een extra houten voetgangersbrug om van de omgeving te genieten. Er wordt een terras gebouwd tot tegen het water, wat passanten dichter bij de Mark zal brengen. Van de Laermolen tot aan de oude Kapelweg, de voetweg naar het Withof, wordt de Molenstraat heraangelegd in kasseien. Overstroombare graslanden verhogen de biodiversiteitswaarde.

Nieuwe brug over de nevengeul en renovatie Molenbrug

De nevengeul zal de Molenstraat kruisen. Hier komt een nieuwe brug. De bestaande brug bij de Laermolen renoveren we zodat er ook zwaar transport over kan. De brug blijft even breed zodat ze past bij de historisch beschermde kaaimuren.

Verkeershinder tot en met september 2024

De voorbereidende werken voor de afbraak van de bestaande brug over de Mark starten op 22 maart 2024. Vanaf 28 maart kan gemotoriseerd verkeer niet meer door de Molenstraat. Van zodra de twee verkeersbruggen klaar zijn en de Molenstraat binnen de projectzone voorzien is van nieuwe kasseiverharding, zal doorgang voor gemotoriseerd verkeer opnieuw mogelijk zijn. Dit duurt vermoedelijk tot september 2024. Voetgangers kunnen de werfzone wel op een veilige manier kruisen via een tijdelijke brug over de Mark. Een tijdelijke brug over de Mark. In een latere fase komt er een definitieve voetgangersbrug.

Het volledige project duurt ongeveer een jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met de stad Hoogstraten en Aquafin NV.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.