Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Lokaal pact

Lokaal pact

De Vlaamse overheid neemt jaarlijks voor 130 miljoen euro extra gemeentelijke rioleringsprojecten over via het bovengemeentelijk investeringsprogramma.

Extra ondersteuning voor gemeenten

Gemeenten kunnen voor de (her)aanleg van hun rioleringsstelsel een beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid. Maar om hen een bijkomende impuls te geven voor de verdere uitbouw van hun gescheiden rioleringsstelsel en de optimalisatie van het bestaande stelsel, is er ook het Lokaal Pact.

Sinds 2008 neemt de Vlaamse overheid via het bovengemeentelijk investeringsprogramma gemeentelijke rioleringsinspanningen over. Voor de periode 2017 -2021 doet de Vlaamse overheid jaarlijks 130 miljoen euro aan gemeentelijke investeringen. De projecten worden uitgevoerd door Aquafin.

Zo werd er al voor 1,35 miljard euro aan (gemeentelijke) investeringsprojecten opgedragen aan Aquafin. Eind oktober 2021 is:

  • 341 miljoen euro aan projecten reeds uitgevoerd en opgeleverd;
  • 214 miljoen euro aan projecten aanbesteed (bijkomend).

Projectverloop Lokaal Pact

De projectkeuze voor het Lokaal Pact gebeurt door de VMM. Daarbij streven we een maximaal ecologisch rendement na van de investeringen (gemeentelijke én bovengemeentelijke). Zo ondersteunt het Lokaal Pact de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en werken we aan een goede waterkwaliteit. Die doelstellingen zijn opgenomen in de 1e en 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

Voorwaarde is wel dat de gemeentelijke rioolbeheerder na uitvoering van de werken het beheer van de door Aquafin aangelegde gemeentelijke rioleringsinfrastructuur voor haar rekening neemt. Als gemeente bevestig je dat officieel door de gebruiksovereenkomst met de VMM en Aquafin te ondertekenen. Die gebruiksovereenkomst ontvang je ter ondertekening van Aquafin nadat je project is geselecteerd.  

Raadpleeg de Lokaal Pact-projecten op het geoloket saneringsinfrastructuur

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.