Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Geo-Era streeft naar een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond

Geo-Era streeft naar een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond

De ontwikkeling van ondergrondse hulpbronnen heeft een grote invloed op de manier waarop we ons leven leiden. Tal van Europese geologische diensten en instellingen verenigden zich in het project GeoERA om bij te dragen tot een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond. De VMM richt zich met drie deelprojecten naar het thema grondwater.

Wat en waarom?

De Europese Unie staat voor een aantal uitdagingen die nauw verbonden zijn met ondergrondse hulpbronnen. Aan de ene kant moeten we de economische groei stimuleren en aan de andere kant moeten we een gezonde en veilige omgeving voor alle burgers ondersteunen. Bovendien dragen de groeiende bevolking en de demografische verandering bij aan de druk van het landgebruik op het oppervlak en op de ondergrond. Al met al zet dit steeds meer druk op de beschikbaarheid en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waaronder geo-energie, grondstoffen en grondwater.

Om geschikte oplossingen te ontwikkelen voor het aanpakken van de uitdagingen is er een GeoERA logodringende behoefte aan geharmoniseerde en geïntegreerde ondergrondse informatie en kennis.  Dit is het hoofddoel van project Geo-ERA. De verworven kennis maakt beter onderbouwde beleids- en besluitvorming mogelijk voor een duurzaam gebruik en geïntegreerd beheer van ondergrondse hulpbronnen in Europa.

Het doel van GeoERA

GeoERA zal bijdragen aan een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond, door de toegevoegde waarde voor energie, grondstoffen en grondwater te maximaliseren, en milieueffecten en de voetafdruk te minimaliseren. Daarom financiert GeoERA projecten die

  1. een meer geïntegreerd en efficiënt beheer en
  2. een meer verantwoordelijke en publiek aanvaarde exploitatie en gebruik van de ondergrond ondersteunen.

GeoERA is speciaal ontworpen om de volgende thema's binnen de toegepaste geowetenschappen te behandelen: geo-energie, grondwater, grondstoffen en een informatieplatform, passend bij Europa's behoefte aan pan-Europese geologische kennis en informatie.

VMM en GeoERA

De Vlaamse Milieumaatschappij richt zich naar het thema grondwater, waarin het deelneemt in 3 projecten:

1. HOVER

Het project bestudeert de relatie tussen grondwaterbeheer en de rol die grondwater speelt als leverancier van drinkwaterreserves (menselijke gezondheid) en ecosysteemdiensten over heel Europa. De nadruk ligt op het onderscheid tussen de natuurlijke grondwaterkwaliteit, die van plaats tot plaats verschilt afhankelijk van de kenmerken van de ondergrond,  en door de mens veroorzaakte verontreiniging. VMM levert de data aan voor Vlaanderen en staat mee in voor het vertalen van de wetenschappelijke bevindingen naar grondwaterbeheer en -beleid. 

2. RESOURCE

Het project onderzoekt de mogelijkheden voor de harmonisering van grondwaterinformatie in Europa. VMM zal in samenwerking met Nederland en Duitsland een gevalstudie uitwerken in de grensregio, waarbij kaarten met de ligging van grondwaterlagen worden uitgebreid met extra informatie om ze in te kunnen zetten voor het grondwaterbeheer en -beleid. 

3. VoGERA

Dit project wil een methode ontwikkelen om de risico’s van diepe ondergrondse industriële activiteiten (bv. geothermische energie) voor grondwaterbronnen in kaart te brengen. De VMM zal een gevalstudie uitwerken in het noordoosten van Vlaanderen en zo mee helpen bij de opbouw en evaluatie van de methode.

Geo-ERA en Europa

Dit project is gefinancierd door Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het GeoERA-consortium bestaat uit 45 partners waaronder nationale en regionale geologische onderzoeksorganisaties. uit 32 landen. Een overzicht vind je op http://geoera.eu/parties/

 

Type project: Horizon2020

Looptijd: 01/07/2017 - 31/12/2021

 

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Logo Horizon 2020 - waterprotect

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.