Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Overstromingskaarten door intense neerslag / Projectupdates / Projectupdate 30 augustus 2017

Projectupdate 30 augustus 2017

De voorbij 4 weken hebben zich 48 extra gebruikers geregistreerd, wat het totaal op 1674 brengt. Er waren 201 gebruikers actief op de website, waaronder een 75-tal gemeenten die in deze (verlof)periode het kaartnazicht deden.

In het bijzonder rioolbeheerders Farys, Aquafin en Pidpa en de Provincies Vlaams-Brabant en Limburg hebben actief nagekeken. Het aantal Polders en Wateringen dat zich aanmeldt op www.vlagg.be stijgt. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de VLAGG-kaarten nakijken ter hoogte van de gewestwegen. We hopen vanaf september nog veel andere organisaties te overtuigen om in te stappen, want een aanzienlijk deel van de gemeenten heeft nog niets laten optekenen en er resten nu nog maar een 5-tal weken nazicht. 

Geüpdatete VLAGG-kaart

Vlagg-activiteit

Er werden 974 extra notities ingebracht, wat het totaal op 1894 brengt. Daarvan gaf 26% een positief oordeel over de kaarten, 40% een neutraal oordeel en een minderheid van 35% gaf een negatief oordeel. Globaal blijkt dus dat een ruime meerderheid van het nazicht aanleiding geeft tot positieve en neutrale appreciaties.

Binnen de groep van negatieve beoordelingen valt het op dat twee derde van de  meldingen over onderschattingen van de contouren of waterdieptes of het ontbreken van gekende wateroverlast op de VLAGG-kaarten gaan. Onder andere hierdoor besliste de VMM om de methodiek uit te breiden met de herintroductie van T2-debieten van verharde zones aan alle overstorten en uitlaten en dit gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen.  

Het totaal aantal ingebrachte hydraulische structuren is opgelopen tot een kleine 4000. Dit omvat een 115-tal wachtbekkens en pompen, 300 aanpassingen van de maaiveldhoogte en een 3400-tal duikers. Zogoed als alle input werd ondertussen al verder behandeld door VMM, Hydroscan en JBA.

Voor 56 deelmodellen (van de 102) gebeurde al minstens 1 hersimulatie. Vanaf 25 augustus is gestart met een globale hersimulatie van alle deelmodellen, vertrekkend in het westen van Vlaanderen. Elk van deze nieuwe simulaties zal zowel het effect van de T2 herintroductie omvatten, als ook een verwerking van alle goedgekeurde extra duikers, wachtbekkens en pompstations. 

Enkele tips

1. De nieuwe VLAGG-kaart met de vorige kaart vergelijken

We zitten nu in de projectfase waarbij er veel nieuwe kaartversies beschikbaar worden. Je kan gemakkelijk kijken hoe de nieuwe kaarten verschillen van de vorige via het knopje “start verschil viewer” (laatste icoon rechts van de schaalbar). Door het slepen van de lijn op het midden van de kaart zie je eenvoudig de verschillen. Ook wordt rechts van de kaart getoond welke wijzingen allemaal opduiken tussen de twee modelversies.

2. Acties toegewezen aan uw organisatie afhandelen

Een 200-tal vragen tot nazicht of vragen naar input zijn doorgegeven aan bv. een gemeente, een riool of wegbeheerder. Die zitten nog onbehandeld in de revisiestroom. Hierdoor kunnen de nieuwe kaarten nog niet verbeterd worden. Zorg er dus voor dat de actielijst van jouw organisatie tijdig volledig afgewerkt wordt door de gestelde vragen te behandelen. 

3. Wachtbekkens correct invoegen 

Aanvullend op de vorige nieuwsbrief, verduidelijken we dat voor nieuwe wachtbekkens of erosiebuffers e.d. die nog niet zichtbaar zijn op het DHM, je ook de eventuele terreinverlaging nog inbrengt. De uitlaatstructuur bij een wachtbekken, breng je enkel in over de volledige breedte van bv. de stuw of schuif en niet over alle dijken (als deze al zichtbaar zijn op het DHM).

Heb je een vraag?

De lijst met veelgestelde vragen is uitgebreid met vijf nieuwe items, waardoor je nog sneller een antwoord op je vraag vindt. Ga eens kijken op www.vlagg.be/nl-be/faqs

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. De VMM werkt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid om overstromingen aan te pakken in Vlaanderen.

» over VMM

Tot eind september 2017 kan je opmerkingen en aanpassingen op de ontwerp overstromingskaarten door intense neerslag doorgeven.

Log in op www.vlagg.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.