Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Bronnen van waterverontreiniging / Totale belasting oppervlaktewater

Totale belasting oppervlaktewater

De parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik , totaal fosfor en totaal stikstof zijn een maatstaf voor de totale belasting van het oppervlaktewater. Voor deze vier parameters is de belasting gedaald in de periode van 2010 tot 2015. Ook in 2015 was er nog een kleine daling ten opzichte van 2014, behalve voor N t.

De belangrijkste bronnen van verontreiniging in 2015 zijn naargelang de stof :

  • de huishoudens voor BZV (70%) en CZV (41%);
  • de landbouw voor de nutriënten N t (61%) en P t (46%).

De waterkwaliteit kan onder meer nog verder verbeterd worden door toenemende collectieve en individuele waterzuivering van huishoudelijk afvalwater en een vernieuwd mestbeleid.

De VMM monitort ook de emissies, lozingen en verliezen van 8 metalen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink. De belasting van het oppervlaktewater voor deze stoffen daalt licht of stagneert in de periode 2010 tot 2015. Ten opzichte van 2014 daalt ze voor al deze stoffen.

Lees het rapport Bronnen van waterverontreiniging 2015

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid