Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Bronnen van waterverontreiniging / Totale belasting oppervlaktewater

Totale belasting oppervlaktewater

De parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik, totaal fosfor en totaal stikstof zijn een maatstaf voor de totale belasting van het oppervlaktewater.

Ondanks de bevolkingsgroei is de netto-emissie door gezinnen in de periode 2010-2019 afgenomen. Die daling is te danken aan het gevoerde waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen. De netto-emissie door bedrijven is in de periode 2010-2019 ook afgenomen. De evolutie van de jaarlijkse netto-emissies uit afspoeling van landbouwpercelen vertoont voor stikstof geen eenduidige trend, voor fosfor is de trend licht dalend.

Naast de gekende bronnen van waterverontreiniging hebben ook incidentele verontreinigingen een belangrijke impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Lees het rapport Bronnen van waterverontreiniging

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.