Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Bronnen van waterverontreiniging / Totale belasting oppervlaktewater

Totale belasting oppervlaktewater

De parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik , totaal fosfor en totaal stikstof zijn een maatstaf voor de totale belasting van het oppervlaktewater.

De impact van lozingen door bedrijven, gezinnen en landbouw (al dan niet via RWZI) is tussen 2010 en 2016 licht gedaald of gestagneerd is.

Ook incidentele lozingen veroorzaken een belangrijke druk op de oppervlaktewaterkwaliteit. Naast de bestaande (beleids-) inspanningen zijn innovatieve ideeën en handhavende maatregelen nodig voor het behalen van een goede kwaliteit van de Vlaamse waterlopen.

Lees het rapport Bronnen van waterverontreiniging

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.