Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Premies

Premies

Voor particuliere woningen zijn er, afhankelijk van de gemeente, premies voor de omschakeling naar een gescheiden afvoersysteem, voor de installatie van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening en voor de aanleg van groendaken. Voor bedrijfsgebouwen is er meestal enkel een premie voor de aanleg van groendaken.

Alle informatie over welke premies je in welke gemeente kan aanvragen, vind je terug op www.premiezoeker.be. Je kan ook steeds terecht bij je gemeente of rioolbeheerder. Zij stellen ook de nodige aanvraagformulieren ter beschikking.

Gescheiden afvoersysteem

Een premie voor de afkoppeling van het regenwater wordt meestal enkel aan bestaande woningen toegekend. Dan moet je wel aantonen dat het regenwater en het huishoudelijk afvalwater volledig gescheiden zijn en dat de werken volgens de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn uitgevoerd.

Installatie van een regenwaterput en/of een infiltratievoorziening

Een premie voor de plaatsing van een regenwaterput voor hergebruik en/of een infiltratievoorziening voor regenwater wordt meestal ook enkel verleend aan bestaande particuliere woningen. De regenwaterinstallatie en/of de infiltratievoorziening moet(en) dan voldoen aan de voorwaarden die de gemeente of de rioolbeheerder oplegt. De exacte aanvraagvoorwaarden kan je opvragen bij je gemeente of rioolbeheerder.

Aanleg van een groendak

Een premie voor een groendak kan men meestal aanvragen voor zowel particuliere woningen als voor bedrijven. Dan moet het wel gaan om een nieuwbouw of verbouwing van een gebouw waarbij een minimale oppervlakte aan groendak wordt aangelegd. Voor de specifieke voorwaarden bij de aanvraag van een premie, moet je contact opnemen met je gemeente of rioolbeheerder.

Installatie van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Gewestelijke premies zijn enkel nog beschikbaar voor gemeenten die kiezen voor de zogenaamde ‘collectieve aanpak’ voor IBA’s. De gemeente koopt, plaatst en beheert de installatie. Als inwoner betaal je in dat geval een individuele saneringsbijdrage (vergelijkbaar met de saneringsbijdrage van inwoners die aangesloten zijn op de riolering) maar je moet niet (of nauwelijks) instaan voor de beheerkosten van de IBA.

Om gemeenten te stimuleren die collectieve taak op zich te nemen, zijn de gewestelijke premies voor individuele eigenaars afgeschaft.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid