Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator: terugblik op 2018 / Tariefregulering drinkwatervoorziening

Tariefregulering drinkwatervoorziening

De watermaatschappijen kunnen sinds 2016 geen tariefverhoging toepassen of nieuwe tarieven invoeren voor het doorrekenen van de kosten voor productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie aan de abonnees zonder voorafgaandelijke aanvraag en akkoord van de WaterRegulator. De WaterRegulator ziet toe op de correcte toepassing van de tariefreguleringsmethode.

Tarieven 2019

De tariefreguleringsmethode voorziet in een jaarlijkse indexering van het tarief Td. Eind 2018 werden de geïndexeerde maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur voor verbruik in 2019 voor elke watermaatschappij vastgelegd door de WaterRegulator. Dit gebeurde volgens een nieuwe, door de Vlaamse Regering in de loop van 2018 goedgekeurde, procedure.

De zogenaamde ‘éénmalige’ tarieven, waarmee watermaatschappijen specifieke kosten voor hun drinkwateractiviteit doorrekenen aan de gebruikers, kunnen ook alleen toegepast en verhoogd worden na goedkeuring door de WaterRegulator. De WaterRegulator maakte in 2018 werk van een inventarisatie van al deze éénmalige tarieven met het oog op latere controles en eventuele procedurele bijsturing.

Meer over:

Vaststelling en remediëring budgetneutraliteit 2016

Het eerste tariefplan startte voor elke watermaatschappij vanaf 2017. Voor de bepaling van de tarieven 2016 was een overgangsbepaling van toepassing. De tarieven van de drinkwatercomponent die de watermaatschappijen dat overgangsjaar toepasten zouden moeten geleid hebben tot een budgetneutrale omzet in vergelijking met 2015. De WaterRegulator stelde vast dat, niettegenstaande de vrij accurate inschatting, de effectief gerealiseerde omzet 2016 niet budgetneutraal was met deze van 2015. Ter remediëring van de vastgestelde verschillen adviseerde de WaterRegulator een kostenefficiënte en transparantie verwerking ervan, die verder opgevolgd zal worden.

Meer over modaliteiten, vaststellingen en remediëring

Afspraken Brabant Water

De tariefreguleringsmethode voorziet in een afwijkingsmogelijkheid op de toepassing van de tariefreguleringsmethode voor watermaatschappijen die water leveren aan minder dan 1% van de Vlaamse bevolking. Brabant Water, dat drinkwater levert aan een beperkt aantal abonnees in Baarle Hertog, vroeg de toepassing van deze uitzonderingsmogelijkheid aan. De WaterRegulator onderzocht de mogelijkheden en bereidde de afspraken met Brabant Water over de bepaling van de tarieven voor de drinkwatercomponent van hun Vlaamse abonnees voor.

Meer over Ministerieel besluit bij ontheffingsverzoek Brabant Water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.