Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2021 / Prestatie- en efficiëntievergelijking waterbedrijven

Prestatie- en efficiëntievergelijking waterbedrijven

In het protocol tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbedrijven en AquaFlanders zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot procesvergelijkingen door de sector. De VMM volgt de uitvoering op, formuleert aanbevelingen en ziet toe op de actieplannen die voortkomen uit de procesbenchmarks.

Procesvergelijkingen in 2021

In 2021 liep de procesbenchmark ‘Exploitatie’. De benchmark van de exploitatie van het leidingnet omvat het proces van netbewaking en netsturing. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2022 gepubliceerd op de website van AquaFlanders.

Meer over prestatie- en efficiëntievergelijking »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.