Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Maart 2016 / Slibruimingen 2016

Slibruimingen 2016

03-03-2016
In 2016 zal de VMM 15 slibruimingen op haar waterlopen uitvoeren en daarmee 208.621 m³ hinderlijk sediment verwijderen. Over de periode 2012-2016 zal er zo gemiddeld 144.446 m³ slib per jaar geruimd zijn. Vergeleken met de jaarlijkse sedimenttoename (begroot op 150.000 m³) betekent dit dat de VMM de hoeveelheid slib in haar waterlopen nagenoeg onder controle houdt.

De VMM geeft prioriteit aan projecten die de waterafvoer herstellen in gebieden met een gevaar voor overstromingen. De ruiming van de pompboezems van het Groot Schijn zal in 2016 voortgezet worden. Daarnaast zullen er belangrijke slibruimingen uitgevoerd worden op de Ledebeek in Lokeren, de Zielbeek in Puurs en de Mandel in Ingelmunster.

Vaak is het sediment verontreinigd waardoor de slibruimingen zorgen voor het ecologisch herstel van de waterloop. Ook plaatsen waar slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap) zullen worden aangepakt. Zo is er onder meer een slibruiming op de Antitankgracht in Schilde.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt een dalende trend vast in de kostprijs van de slibruiming per kubieke meter slib. Dit is mede te danken aan de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur, gecombineerd met de strategische aanleg van sedimentvangen.

201120122013201420152016
Totaal volume (m³) 56.804 124.281 222.579 72.628 94.121 208.621
Totaal budget (euro) 2.464.204 2.800.424 6.137.864 1.885.381 2.104.813 4.348.005
Gemiddelde kost (euro/m³) 43 23 27 26 22 21

In 2016 wordt de aanleg van een extra sedimentvang in het stroomgebied van de Bellebeek en één in het stroomgebied van de Zuunbeek en het Schijn voorzien.

Overzicht slibruimingen 2016

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 3 maart 2016

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.