Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Europese normen luchtkwaliteit grotendeels gehaald

Europese normen luchtkwaliteit grotendeels gehaald

Het nieuwe VMM-rapport over de luchtkwaliteit in Vlaanderen toont aan dat een positieve trend zich voortzet en onze Vlaamse luchtkwaliteit alsmaar beter wordt. De uitstoot door verkeer, maar ook houtverbranding (in de koude maanden) hebben nog een belangrijke impact op onze luchtkwaliteit. De VMM gaat daarom op dagen met te veel fijn stof adviseren om geen hout te stoken.

Dankzij het lokaal, regionaal en Europees beleid is de luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft in een nieuw rapport een totaalbeeld over de luchtkwaliteit in Vlaanderen aan de hand van de meetgegevens van 2015. Ook een beoordeling aan de Europese normen en de trend over de jaren heen komen aan bod. Ten slotte toetst de VMM de resultaten van de luchtkwaliteit aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).  

Lees het rapport Luchtkwaliteit in Vlaanderen 2015.

 

 

Meeste Europese normen gehaald, wel luchtvervuiling door verkeer en lokale problemen

Uit de resultaten van 2015 blijkt dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt. Voor het tweede jaar op rij voldoet Vlaanderen aan de grenswaarden voor fijn stof. Voor een beperkt aantal stoffen halen we de grens- of streefwaarden nog niet. In de buurt van non-ferro en staalbedrijven zijn de concentraties van bepaalde zware metalen zoals lood, arseen, cadmium en nikkel nog verhoogd.
De impact door het verkeer op onze luchtkwaliteit blijft significant. 36% van de totale uitstoot van stikstofoxiden, 34% van de totale roet-uitstoot en 12% van de totale fijnstofuitstoot  wordt veroorzaakt door het wegverkeer. In de Antwerpse agglomeratie is de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide ter hoogte van een meetpost gericht op de impact van het verkeer niet gehaald. Verkeer is de belangrijkste bron voor de vorming van stikstofdioxiden. De maatregelen die steden nemen om de impact van het verkeer te beperken, zoals de invoering van een lage-emissiezone, zullen bijdragen tot een nog betere luchtkwaliteit. De meest duurzame verplaatsingen gebeuren uiteraard met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.

Bekijk de infografiek: Op goede weg? Luchtvervuiling door verkeer

 

Advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

Als we de resultaten voor 2015 toetsen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral de hoge concentraties van fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem vormen. Er zijn ook enkele locaties met te hoge concentraties aan stikstofdioxide en zware metalen.
De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op de gezondheidseffecten en houdt geen rekening met de technische haalbaarheid of economische belangen.

Bekijk de infografiek: 3 luchtvervuilende stoffen met impact op je gezondheid

Houtverbranding

Op dagen met een verminderde luchtkwaliteit en te veel fijn stof heeft het beperken van houtverbranding een belangrijke positieve impact op de gezondheid. De VMM zal daarom op die dagen  (> 50µg/m³ fijn stof gedurende 2 dagen) de bevolking adviseren om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Omdat hout een natuurproduct is, staan heel wat mensen niet stil bij de impact van houtverbranding. Bij de verbranding van hout komen heel wat schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding was in 2015 in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35% van de totale fijnstofuitstoot, voor 40% van de totale dioxine-uitstoot en 87% van de totale PAK-uitstoot. PAK zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ze veroorzaken DNA-schade en zijn kankerverwekkend.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid